Ga naar de inhoud

Inloopavond over fase 3 woningbouwproject Elzenbos

donderdag 9 maart 2023

In de afgelopen jaren zijn er nieuwe woningen gebouwd in het uitbreidingsgebied Elzenbos in Brummen. Op woensdagavond 22 maart informeert de gemeente alle aanwonenden en andere belangstellenden over de eerste ideeën voor de derde fase van dit project. “Met behulp van een zogenoemde proefverkaveling, gaan we met iedereen het gesprek aan hoe we in deze volgende fase keuzes kunnen maken die passen bij de bestaande bebouwing en groenstructuur, maar ook recht doen aan de nieuwe ontwikkelingen en de grote behoefte aan woningen,” laat wethouder Pouwel Inberg weten.

Wethouder Inberg constateert dat in 2023 de wijk Elzenbos wordt uitgebreid met 80 nieuwe duurzame woningen. “Voor dat tweede gebied zijn alle procedures succesvol verlopen en gaat de schop nu daadwerkelijk in de grond. Dat is vooral een verantwoordelijkheid van de marktpartijen. Wij richten ons nu op de volgende stap. Een forse stap, want het gaat eigenlijk om de rest van het plangebied,” legt de wethouder Ruimtelijke Ordening uit. “Deze derde fase loopt tot de N348. Het zonnepark van BrummenEnergie valt er overigens buiten.“  

Proefverkaveling

Tijdens de inloopbijeenkomst op 22 maart kunnen belangstellenden de eerste schetsen bekijken voor de derde fase. “Het gaat om denkrichtingen waarover we graag het gesprek aangaan.” De wethouder benadrukt dat deze plannen gebaseerd zijn op enkele belangrijke uitgangspunten. Zo staat de gemeente voor de opgave om in de periode van 2020 tot 2030 1250 nieuwe woningen te realiseren. “Voor dit plan gaan we uit van 30 procent sociale huurwoningen, 35 procent goedkope koop, midden huur en betaalbare koop en eveneens 35 procent vrije sector. “Gelet op de veranderingen in de samenleving is een wijziging van het voornemen om 10 grote kavels met daarop één woning te realiseren, noodzakelijk. Dit voorziet namelijk niet in de woonbehoefte die er nu is.”

Passend

De gemeente streeft naar een mooi en toekomstbestendige wijk. Een wijk waar rekening wordt gehouden met de bestaande aangrenzende bebouwing, robuuste groenstructuren (waaronder het Voedselbos) en eisen op het gebied van ruimtelijke ordening, waterberging en duurzaamheid. “In de plannen die we presenteren is er bijvoorbeeld ruimte voor alternatieve woon- en bouwvormen,” laat Inberg enthousiast weten. Hij geeft aan dat er al gesprekken zijn met bijvoorbeeld de werkgroep Voedselbos. Dit om dit inwonerinitiatief op een verantwoorde manier onderdeel uit te laten maken van de plannen. “Maar graag gaan we met iedereen die betrokken is bij dit gebied in gesprek. Want mede met alle inbreng gaan we werken aan een stedenbouwkundig plan, een beeldkwaliteitsplan en een inrichtingsplan. Documenten die nodig zijn voor de bestemmingsplanprocedure. 

Inloopbijeenkomst 

Iedereen is van harte welkom om op woensdag 22 maart tussen 19 en 21 uur binnen te wandelen bij basisschool De Ontdekking aan de Meengatstraat. Medewerkers van de gemeenten geven dan aan de hand van enkele schetsen en plattegronden een toelichting op de eerste plannen. Uiteraard beantwoorden zij vragen en noteren zij opmerkingen die bezoekers aan de gemeente willen meegeven. Meer informatie is te vinden op deze speciale webpagina. Eventuele vragen over deze inloopbijeenkomst kunt u sturen naar bijeenkomsten@brummen.nl. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Delen via e-mail

https://www.brummen.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/news/inloopavond-over-fase-3-woningbouwproject-elzenbos