Ga naar de inhoud

Inspraak over beleidsplan minimaondersteuning

woensdag 4 september 2019

Tot en met dinsdag 15 oktober dit jaar kan iedereen een reactie geven op een beleidsplan dat gericht is op ondersteuning van mensen met een laag inkomen of mensen met financiële problemen. Deze week heeft het college het concept voor een geactualiseerd plan vastgesteld. Voordat de gemeenteraad hierover een besluit neemt, kunt ook u uw mening geven over dit plan! Het college heeft ook de Maatschappelijke Adviesraad om een reactie gevraagd. Lees hier het concept-beleidsplan (pdf). 

Betere zorg met minder middelen. Dat is een belangrijk uitgangspunt van de gemeente bij de hulp en ondersteuning aan inwoners die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. De nieuwe nota sluit aan bij recente ontwikkelingen. Denk bijvoorbeeld aan de inzet van de Voorzieningenwijzer. Hiermee worden inwoners concreet geholpen om geld te besparen en het financiële huishoudboekje te verbeteren. De hoop is dat allerlei bestaande (ook gemeentelijke) regelingen beter worden benut. Deze ontwikkeling draagt bij aan de versterking van de keuzevrijheid en zelfredzaamheid.

Het nieuwe beleidsplan is ook nodig om te voldoen aan wettelijke eisen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de schuldhulpverlening. Ook zijn de ervaringen van de organisaties die deze taken uitvoeren verwekt in het nieuwe plan. Dit betekent dat het nieuwe beleidsplan ervoor gaat zorgen dat de uitvoering beter wordt. Betrokken inwoners merken dit doordat ze sneller antwoord krijgen op hun financiële hulpvraag. 

Beleidswijziging 

Om als gemeente weer een financieel gezonde gemeente te worden, heeft de gemeenteraad eerder dit jaar besloten dat er ook 100.000 euro bezuinigd moet worden op het minimabeleid. Tijdens de bespreking van de perspectiefnota 2020-2023 heeft de raad aangegeven hoe dit bereikt kan worden. Het gaat om een beleidswijziging waarbij het bieden van ondersteuning meer centraal staat. En dus niet meer het direct verstrekken van geld via allerlei regelingen. Dit uitgangspunt is nu verwerkt in het nieuwe beleidsplan. Hoewel er veel regelingen blijven bestaan, verdwijnen er ook enkele. Denk hierbij aan de gemeentelijke collectieve zorgverzekering en het participatiebudget (de 180-euro regeling). Met de invoering van de Voorzieningenwijzer verwacht de gemeente dat inwoners aanzienlijke besparingen realiseren en bestaande regelingen beter gaan benutten. 

Geef uw reactie

De concept-beleidsnota is te vinden op www.brummen.nl. Ook kunt u het document inzien bij het Servicepunt in Eerbeek en het gemeentehuis in Brummen. Wilt u een reactie geven? Dan kan schriftelijk tot en met 15 oktober 2019. Stuur deze naar het college van B&W, postbus 5, 6970 AA Brummen. Doe dit met vermelding van ‘inspraakreactie minimabeleid/schuldhulpverlening’. Ook heeft u de mogelijkheid een reactie per e-mail in te sturen. Richt deze dan aan mevrouw S. Jongbloed via het mailadres s.jongbloed@brummen.nl

Alle reacties die het college ontvangt worden bestudeerd en meegenomen in het definitieve voorstel aan de gemeenteraad. Het is de verwachting dat de gemeenteraad nog dit jaar een besluit kan nemen over dit onderwerp. Dit met het doel dat de nieuwe afspraken en werkwijze vanaf 1 januari 2020 in gaan.

Deel op LinkedInMail dit Artikel

Delen via e-mail

https://www.brummen.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/news/inspraak-over-beleidsplan-minimaondersteuning.html