Ga naar de inhoud

Inspraaknotitie Ontwerp RES 1.0 openbaar

zaterdag 17 juli 2021

Inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties van zeven gemeenten in de Cleantech Regio hebben samengewerkt aan de Regionale Energie Strategie (RES) 1.0. In die strategie staat beschreven hoeveel zon- en windenergie de Cleantech Regio in de periode tot 2030 wil opwekken en welke mogelijkheden we zien voor zon- en windenergie na 2030. 

De Ontwerp-RES 1.0 is in april dit jaar openbaar gemaakt voor de inwoners van de Cleantech Regio. In de gemeente Brummen zijn ongeveer 340 reacties ontvangen op de ontwerp RES 1.0. Al deze reacties uit de Cleantech Regio zijn verzameld in een inspraaknotie. Het college heeft deze inspraaknotitie vastgesteld. Op 16 september is er een raadsvergadering over de ontwerp RES 1.0 gepland. De raad kan dan wensen en bedenkingen meegeven aan de RES Cleantech Regio. Deze inspraaknota is in de week van 19 juli klaar en is daarna voor iedereen in te zien.

Lees de inspraaknotitie en oplegger op de pagina Regionale Energie Strategie.
 

Delen via e-mail

https://www.brummen.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/news/inspraaknotitie-ontwerp-res-1-0-openbaar.html