Ga naar de inhoud

Inwoners eerste werksessie Regionale Energie Strategie gezocht 

donderdag 5 september 2019

In 2015 hebben (bijna) alle landen van de wereld in Parijs afspraken gemaakt om te voorkomen dat het klimaat te veel verandert. Dat is nodig. Veel plekken op onze aarde worden te droog, te heet of te nat om er te wonen en te werken. Dat heeft ook gevolgen voor onze gemeente. Nederland is opgedeeld in 30 verschillende energieregio`s en die regio`s moeten allemaal in 2030 een bepaalde hoeveelheid energie opwekken. 

De overgang maken naar schone energie is een grote verandering. Zelfs al zouden we alle daken in de gemeente volleggen met zonnepanelen, dan nog wekken we maar een klein gedeelte van onze energievraag op. Daarom moeten we in het groot denken. Dit gaat gebeuren in de eerste werksessie op donderdag 12 september. Aan de bijeenkomst doen vertegenwoordigers vanuit dorpsraden, landbouw, industrie, toerisme en natuur en landschap mee.

Denkt u mee?

We vinden het belangrijk dat er ook inwoners deelnemen aan de eerste werksessie die niet betrokken zijn bij dorpsraden en/of andere organisaties. Hierbij gaat het in het bijzonder om mensen die wonen in het buitengebied. Hiervoor zoeken wij 10 mensen die op donderdag 12 september aanwezig willen zijn. De sessie duurt van 16:30 tot 21.00 uur en vindt plaats in het gemeentehuis in Brummen. Bij de aanmeldingen die binnen komen wordt er gekeken naar het woonadres om zo een goede vertegenwoordiging te krijgen van ons hele grondgebied. Mocht u interesse hebben om deel te nemen, dan kunt u zich aanmelden via voorlichting@brummen.nl. Aanmelden kan tot en met zondag 8 september. Vermeld daarbij uw naam en woonadres. Wij zorgen dat u tijdig bericht krijgt of u mee kunt doen.

Om de beurt 

Daar blijft het niet bij want iedereen binnen onze gemeente krijgt later in het stappenplan de gelegenheid om hun ideeën te delen. Hierover krijgt u te zijner tijd bericht. Zo kunt u ons straks helpen om de plannen voor energieopwekking in ons landschap te verrijken en verder aan te scherpen.

Meer informatie leest u op de pagina De Regionale Energie Strategie
 

Delen via e-mail

https://www.brummen.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/news/inwoners-eerste-werksessie-regionale-energie-strategie-gezocht.html