Ga naar de inhoud

Inwonerspanel geeft inzicht in de impact coronavirus

vrijdag 26 juni 2020

Dit voorjaar stond ook voor de gemeente Brummen, inwoners, ondernemers en allerlei organisaties en verenigingen in het teken van het coronavirus. Hoe hebben inwoners en ondernemers deze periode ervaren? Wat waren hun verwachtingen hierbij van de gemeente. En hoe hebben ze de inzet van de gemeente gewaardeerd. Vandaag presenteerde onderzoeksbureau Moventem de belangrijkste bevindingen gebaseerd op een onderzoek onder de 1144 panelleden van Brummen Spreekt. Het volledige onderzoeksrapport als ook de samenvatting is voor iedereen te lezen op de website van het inwonerspanel. In totaal hebben 542 panelleden deelgenomen aan het onderzoek. Een responspercentage van 47 procent. 

De eerste maanden die vooral in het teken stonden van het bestrijden van coronavirus, hebben de panelleden goed doorstaan. Een zeer ruime meerderheid geeft voor alle genoemde maatregelen aan dat het goed tot zeer goed lukt zich hieraan te houden. Dit geldt vooral voor het vermijden van grote gezelschappen. De ondervraagden vinden vooral dat de gemeente een grote verantwoordelijkheid heeft bij het toezicht op en de handhaving van de maatregelen (44%). Maar ook duidelijke informatie en voorlichting (38%) en het bieden van hulp en ondersteuning voor kwetsbare mensen (29%) wordt gezien als belangrijke taak van de gemeente. Hoewel de gemeente de handhaving – in nauwe samenwerking met de politie – heeft geïntensiveerd, hebben inwoners dit maar beperkt zelf ervaren. 7 procent geeft aan vaker dan gebruikelijk een agent of toezichthouder op straat gezien te hebben. Over de communicatie door de gemeente zijn de panelleden zeer te spreken: Van de ondervraagden heeft 87 procent geen specifieke informatie van de gemeente tijdens de coronacrisis gemist. De informatie is duidelijk (57%) en qua hoeveelheid voldoende (55%). 

Ervaringen in coronatijd

De panelleden kregen ook enkele vragen voorgelegd over gezondheid en zorg. Een groot deel van het panel gaf aan zich zorgen te maken over kwetsbare mensen (81%). Naast hoger risico om het virus op te lopen waren de zorgen ook gericht op vereenzaming. Veel panelleden (93%) hadden echter in de afgelopen periode zelf geen behoefte aan (extra) hulp of ondersteuning. Een kleine groep had behoefte aan geld en/of financieel advies (3%) of een luisterend oor, hulp bij boodschappen en vervoer (2%). Verder was er veel begrip voor de sluiting van sportaccommodaties en sportverenigingen voor volwassenen. En vond iets meer dan de helft van de respondenten met kinderen die thuisonderwijs volgden dit een (heel) lastige situatie. 

Ondernemers die lid zijn van het panel lieten weten goed op te de hoogte te zijn van de landelijke noodmaatregelen (87%), ongeveer een derde (31%) maakt hier gebruik van. 14 procent van de ondernemers heeft tijdens de crisis contact gehad met de gemeente (bedrijfscontactfunctionaris, wethouder, KCC of toezichthouder). Sinds de uitbraak van het coronavirus koopt ruim de helft van de panelleden (53%) meer bij lokale ondernemers dan voorheen. 

Wat doet gemeente met de resultaten van dit onderzoek? 

De resultaten van dit onderzoek betrekt burgemeester Van Hedel bij de volgende fase van deze coronacrisis. Mocht deze crisis nog langere tijd aanhouden, is het voornemen om via het inwonerspanel nogmaals de ervaringen van inwoners te peilen. Iedere inwoner vanaf 16 jaar kan zich voor dit panel aanmelden. Bent u nog geen lid van het inwonerspanel? Schrijft u dan nu in via www.brummenspreekt.nl. 
 

Delen via e-mail

https://www.brummen.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/news/inwonerspanel-geeft-inzicht-in-de-impact-coronavirus.html