Ga naar de inhoud

Kap van dode of gevaarlijke bomen 

vrijdag 19 november 2021

De boomveiligheidscontroleurs van de gemeente hebben in de afgelopen maanden de gemeentelijke laan-, straat- en parkbomen gecontroleerd. Dat doen we eens in de drie jaar om te bekijken of de bomen nog veilig zijn en om te bepalen hoe de onderhoudstoestand is. Aan de hand van de uitkomsten van deze controle, plant de gemeente bijvoorbeeld het snoeionderhoud aan de bomen in. De controle leverde ook een lijst op met dode bomen en bomen die in slechte toestand verkeren. Die lijst vormt de basis voor een lijst met te kappen bomen. Het college van B&W heeft ingestemd met deze lijst.

Op de kaplijst 2021 (pdf, 81 kB) ziet u daar om welke boom het gaat, waar hij staat, wat de reden is dat hij gekapt wordt, of er een kapvergunning bij nodig is en of de boom onder de wet Natuurbescherming valt. De bomen die gekapt gaan worden zijn gemarkeerd. Ze zijn herkenbaar aan de rood/oranje/groene stip op de stam. De werkzaamheden om de bomen te kappen beginnen snel.  

Bomen met kapvergunning

De gemeente moet - net als iedereen - voor het kappen van een boom een kapvergunning aanvragen. Aan de hand van de kaplijst heeft de gemeente voor 62 gemeentelijke bomen een kapvergunning aangevraagd. 

Bomen zonder kapvergunning 

Niet altijd is voor het kappen van een boom een kapvergunning nodig. Zo is voor bepaalde boomsoorten in de bebouwde kom geen kapvergunning nodig. Die lijst met bomen is opgenomen in de algemene plaatselijke verordening (APV). Op de kaplijst staan 43 bomen waarvoor de gemeente Brummen geen kapvergunning hoeft aan te vragen.

Bomen onder de wet Natuurbescherming 

De bomen buiten de bebouwde kom vallen in de regel onder de wet Natuurbescherming (de voormalige boswet). Het gaat in onze gemeente om 57 bomen die gekapt moeten worden onder de wet Natuurbescherming. Voor het kappen van deze bomen heeft de gemeente een meldingsplicht bij de Provincie Gelderland. De wet Natuurbescherming bepaalt dat er binnen een termijn van 3 jaar herplant moet plaats vinden. Maar als er onvoldoende ruimte is om een jonge boom op te laten groeien, dan hoeft  deze boom nog niet herplant te worden. 

Flora en fauna check

Bomen bieden rust-, schuil-, broed- en foerageplaatsen voor onder andere vogels, eekhoorns en vleermuizen. Bomen mogen daarom niet zonder meer gekapt worden; er moet voldaan worden aan de wet Natuurbescherming. Voordat bomen gekapt worden, vind er een flora en fauna inventarisatie plaats. De gecertificeerde aannemer voert zelf voordat hij gaat zagen ook een check uit en houdt een logboek bij. 
 

Delen via e-mail

https://www.brummen.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/news/kap-van-dode-of-gevaarlijke-bomen.html