Ga naar de inhoud

Kinderen en jongeren mogen weer buiten sporten

zondag 3 mei 2020

Het kabinet heeft de corona-maatregelen versoepeld, door onder andere het georganiseerd buiten spelen en sporten door kinderen en jongeren onder voorwaarden toe te staan. Ook in onze gemeente zijn in de afgelopen dagen sportverenigingen en sportaanbieders volop bezig met het (voorbereiden van het) aanbieden van spel- en sportactiviteiten in de buitenlucht voor de jongeren tot en met 18 jaar. De gemeente heeft sportverenigingen en sportaanbieders per mail op de hoogte gebracht van de voorwaarden, waaronder spel- en sportactiviteiten mogen worden georganiseerd. 

Het gaat daarbij dan om kinderen in de leeftijd tot en met 12 jaar, die in groepjes georganiseerd en begeleid buiten mogen spelen en sporten. Wel gelden er beperkingen, zoals na afloop van het sporten thuis moeten douchen en tijdens het sporten geen ouders/verzorgers langs het veld. Sporten in wedstrijd-/competitieverband is niet toegestaan.
Ook jongeren in de leeftijd van 13 tot en met 18 jaar mogen gezamenlijk buiten sporten, maar  met inachtneming van de “1,5 meter-regel”. De beperkingen zoals thuis douchen en geen ouders/verzorgers langs het veld gelden ook voor deze jongeren.

Dubbel doel

Landelijke zijn in overleg met de sportbonden deze voorwaarden verder uitgewerkt in een protocol voor sportverenigingen en sportaanbieders. Het protocol is er natuurlijk op gericht om verdere uitbreiding van het coronavirus tegen te gaan. Maar het wil gelijktijdig jongeren de mogelijkheid bieden om weer met vriendjes en teamgenootjes te spelen en te sporten.

Initiatieven

Sportverenigingen en sportaanbieders die activiteiten voor de jongeren willen gaan organiseren moeten zich melden bij de gemeente en een plan indienen hoe zij invulling geven aan de voorwaarden, op welke momenten spelen en sporten worden georganiseerd en wie de contactpersoon is. De melding kan worden gedaan via emailadres handhaving@brummen.nl.
De Stichting Sportkompas heeft inmiddels een plan ingediend om het buitenterrein van de sportaccommodatie Rhienderoord beschikbaar te hebben voor spel- en sportactiviteiten. Ook gaat Sportkompas onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de gymlessen voor de basisscholen op de schoolpleinen te organiseren en op welke wijze spel- en sportactiviteiten op speelterreinen mogelijk zijn. Voor vragen of ondersteuning kan contact worden opgenomen met de verenigingsondersteuner van Sportkompas. Het mailadres is jacco@stichtingsportkompas.nl

Delen via e-mail

https://www.brummen.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/news/kinderen-en-jongeren-mogen-weer-buiten-sporten.html