Ga naar de inhoud

Koersnota en voortgangsrapport wegennet

vrijdag 27 januari 2023

Verlaag de snelheid op de Kanaalroute van 80 naar 60 kilometer per uur en doe dit om een waterbedeffect te voorkomen ook op de N786 tussen Loenen en de A50. Dit is één van de voorstellen in de voortgangsrapportage Koersnota Eerbeek-Loenen om het wegennet in de regio Eerbeek Loenen toekomstbestendig te maken. Met dit voorstel verbeteren we de verkeersveiligheid in het gebied en zijn we een goede stap dichterbij een oplossing voor de Kanaalroute. Maar ook bevat de voortgangsrapportage andere concrete voorstellen om leefbaarheid en verkeersveiligheid in en rondom Eerbeek te verbeteren. 

Iedereen heeft de mogelijkheid te reageren op de Voortgangsnotitie. Op de website eerbeekloenen2030.nl vind u een korte vragenlijst. Deze kunt u tot 24 februari 2023 invullen. De totale Koersnota (deel 1 en 2) wordt naar verwachting vóór de zomer van 2023 opgeleverd. Iedereen kan daarna opnieuw reageren op de totale Koersnota. Vaststelling door Provinciale Staten en de betrokkengemeenteraden is gepland in het najaar van 2023.

Koersnota: doorgaande wegen en papierindustrie

De gemeente Apeldoorn, Brummen en Rheden en provincie Gelderland werken samen aan een plan om de doorgaande wegen, met name de routes naar de papierfabrieken beter aan te laten sluiten op de toekomstige verkeersontwikkelingen. Deze week is de voortgangsrapportage openbaar geworden met daarin een eerste denkrichting voor oplossingen. Deze gaat uit van snelheidsverlaging op een aantal hoofdwegen en niet de aanleg van nieuwe wegen.

Kanaalroute: jarenlange zorgen en discussie

Belangrijke hoofdweg in het gebied is de Kanaalroute. Over deze weg langs het Apeldoorns Kanaal zijn al jaren veel zorgen en discussie over de verkeersveiligheid. Voorstel is om de snelheid op de Kanaalroute in de gemeente Apeldoorn en Brummen te verlagen naar 60 km/uur. Het verlagen van de snelheid op een weg is geen simpel besluit, want met een bord langs de weg ben je er niet. Om de snelheid op de Kanaalroute daadwerkelijk naar beneden te krijgen, moet de weg anders worden ingericht. Daarvoor zijn kostbare maatregelen nodig. De komende tijd wordt onderzocht welke mogelijkheden hiervoor zijn en wat de kosten daarvan zijn. Om te voorkomen dat verkeer door de lagere snelheid een andere route gaat kiezen, wordt ook voorgesteld om op de provinciale weg N786 tussen Loenen en de A50 de snelheid te verlagen naar 60 km/uur. Daarvoor zijn dan ook aanvullende maatregelen nodig. 

Centrum Loenen en Eerbeek

Bij Eerbeek wordt voorgesteld om de Coldenhovenseweg en Loubergweg her in te richten met aparte fietspaden. Daarmee verbetert de verkeersveiligheid en leefbaarheid in het dorp. In het centrumgebied van Loenen wordt de snelheid verlaagd van 50 naar 30 kilometer per uur. Ook hier verbetert dat de verkeersveiligheid.

Programma Eerbeek-Loenen 2030

De plannen voor het wegennet zijn onderdeel van het programma Eerbeek-Loenen 2030. Hierin werken gemeenten, industrie, waterschap en provincie samen aan vestigingsklimaat voor de papierindustrie, leefbaarheid voor inwoners en duurzaamheid. Om de leefbaarheid en verkeersveiligheid te verbeteren willen de gemeente Brummen en de provincie een verkeersplan maken voor Eerbeek. Omdat verkeer niet ophoudt bij de dorpsgrens is dit plan verbreed en zijn ook de omliggende gemeenten Rheden en Apeldoorn betrokken in een regionale verkeersvisie.

Vervolg

Komende tijd wordt de voortgangsrapportage besproken met gemeenteraden en andere belanghebbenden zoals de dorpencoalitie. Centrale vraag daarbij: zijn we op de goede weg met deze plannen? Planning is om voor de zomer een definitieve visie met bijbehorende maatregelen te hebben. 
 

Delen via e-mail

https://www.brummen.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/news/koersnota-en-voortgangsrapport-wegennet-eerbeek-loenen