Ga naar de inhoud

Kortlopende kredieten voor amateursportverenigingen

donderdag 30 juli 2020

Voor amateursportverenigingen die als gevolg van de coronamaatregelen in liquiditeitsproblemen komen, is er een mogelijkheid om een bancaire lening af te sluiten tegen een lage rente.

De Borgstelling MKB-kredieten en de Garantie Ondernemingsfinanciering zijn voor sportverenigingen vaak niet toegankelijk. Dit omdat sportverenigingen in veel gevallen niet aangemerkt worden als onderneming. Om ook sportverenigingen toegang te geven tot een kortlopend krediet is het borgstellingskapitaal van Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) door het Kabinet met € 10 miljoen euro verhoogd. Hiermee is Stichting Waarborgfonds Sport in staat om sportverenigingen te helpen die als gevolg van de coronamaatregelen een kortlopend krediet ter overbrugging nodig hebben.

Ondersteuningsmogelijkheden Stichting Waarborgfonds Sport 

Stichting Waarborgfonds Sport verstrekt zelf geen leningen en/of een overbruggingskrediet. De ondersteuning door het waarborgfonds betreft een borgstelling voor een tijdelijke bancaire lening die in maximaal 7 jaar terugbetaald moet worden. Stichting Waarborgfonds Sport kan hierbij in principe borg staan tegenover iedere bank.

Nadere informatie

Voor nadere informatie kunnen sportverenigingen terecht bij Stichting Waarborgfonds Sport via www.sws.nl. Stefan de Wit is vanuit het Waarborgfonds Sport adviseur voor sportverenigingen uit de gemeente Brummen. Hij is telefonisch bereikbaar via: 06- 53 56 84 83 of per email via: s.dewit@sws.nl 

Delen via e-mail

https://www.brummen.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/news/kortlopende-kredieten-voor-amateursportverenigingen.html