Ga naar de inhoud

Maaien bermen en sloten

donderdag 15 oktober 2020

Tot en met week 45 worden de bermen en sloten in de gemeente Brummen weer gemaaid. Eerst worden de bermen gemaaid en daarna zijn de sloten aan de beurt. Het grootste deel van het maaisel wordt gebruikt als organische meststof op agrarische percelen. Voor het verwerken op de percelen halen we er handmatig zoveel mogelijk zwerfvuil uit. Dit afval hoort niet in deze kringloop thuis.  

Een groot deel van de sloten wordt geschoond om te zorgen dat het hemelwater in de winterperiode kan worden opgevangen. Als het nodig is kan zo het water beter worden afgevoerd richting beken en sloten zodat we droge voeten houden. Het waterschap Vallei en Veluwe ziet er op toe dat de sloten tijdig schoon zijn. Rond half mei wordt de eerste strook langs de buitenwegen weer gemaaid. Dit noemen we de veiligheidsstrook. Hierin staan vaak de wildspiegels en andere obstakels die voldoende zichtbaar moeten zijn.

 

Delen via e-mail

https://www.brummen.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/news/maaien-bermen-en-sloten.html