Ga naar de inhoud

Meer bomen, struiken en heggen in het buitengebied

donderdag 13 januari 2022

We willen veel meer bomen, struiken en heggen. Dat is goed voor mens en dier. Dinsdag 14 december 2021 heeft het college daarom besloten het ontwerp Paraplubestemmingsplan Landschapstypen vrij te geven voor publicatie. Het paraplubestemmingsplan maakt het mogelijk om gronden met een agrarische bestemming in het buitengebied te gebruiken voor het aanleggen van landschapselementen.

Versterken van landschapstypen

Door aanleg van veel meer bomen, struiken en heggen versterken de kwaliteiten van de aanwezige landschapstypen. Bovendien komt dit de biodiversiteit ten goede. Wethouder Inberg (biodiversiteit, landschap en landbouw) benadrukt de noodzaak van het paraplubestemmingsplan: “In ons mooie landschap hebben we behoefte aan nieuwe bomen en hagen. Iedereen die iets wil aanplanten willen we het zo makkelijk mogelijk maken. Ik ben daarom blij met dit paraplubestemmingsplan. Bewoners konden al geld krijgen voor het plantmateriaal, nu is het mogelijk zonder het wijzigen van de agrarische bestemming landschapselementen te realiseren. Dus de bestemming omzetten van bijvoorbeeld agrarische grond naar natuur wordt zo veel makkelijker.” 

Het moet daarbij gaan om landschapselementen die passen bij de landschapstypen die we in het buitengebied kennen. Op grond van het huidige bestemmingsplan is de aanleg van landschapselementen niet mogelijk. Dit komt vooral omdat het huidige bestemmingsplan, dat is vastgesteld in 2008, niet gericht was op ontwikkeling van het landschap. Het paraplubestemmingsplan zorgt ervoor dat er geen omgevingsvergunning of aanlegvergunning meer nodig is voor het aanleggen of ontwikkelen van landschapselementen in het buitengebied. Waarbij het dus alleen gaat om landschapselementen die passen bij de Landschapstypen die we in Brummen kennen.

Publicatie

Het ontwerp paraplubestemmingsplan wordt gepubliceerd en ligt ter inzage vanaf medio januari. Er is dan voor een ieder de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze.
 

Delen via e-mail

https://www.brummen.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/news/meer-bomen-struiken-en-heggen-in-het-buitengebied.html