Ga naar de inhoud

Meer duidelijkheid over de TOZO-regeling voor kleine ondernemers

donderdag 2 april 2020

De uitbraak van het coronavirus heeft vele effecten. Ook op de economie en het voortbestaan van ondernemingen. Op 17 maart 2020 heeft het kabinet een aantal tijdelijk ondersteunende maatregelen aangekondigd. Uitbreiding van de Bbz (Bijstandsbesluit zelfstandigen) is er daar één van. Inmiddels weten we dat deze specifieke regeling TOZO heet: Tijdelijke Ondersteuning voor Zelfstandig en kleine Ondernemers. Een regeling die de gemeente uitvoert. Op vrijdag 27 maart 2020 heeft het kabinet is de inhoud van deze regeling bekendgemaakt.

De TOZO bestaat grofweg uit 2 onderdelen. Het 1ste onderdeel is een ondersteuning voor levensonderhoud van 3 maanden in de vorm van een gift. Het 2de onderdeel geeft de mogelijkheid om een lening voor bedrijfskapitaal aan te vragen tegen gereduceerde rente. Met name over de beoordeling van het onderdeel voor levensonderhoud zijn veel onduidelijkheden die we met dit bericht hopen weg te nemen.

Het GROS

Voor de gemeente Brummen voert het Regionaal Ondernemerssteunpunt (GROS) de TOZO-regeling uit. Het GROS is een onderdeel van de gemeente Apeldoorn. Veel Brummense ondernemers hebben inmiddels contact gehad met het GROS. Een groot aantal van hen heeft inmiddels ook al een aanvraag voor levensonderhoud gedaan of is hiermee bezig.

Voorwaarden

Ter informatie hebben we de belangrijkste voorwaarden om in aanmerking te komen voor ondersteuning in levensonderhoud voor u op een rij gezet:

  1. De onderneming is sinds minimaal 17 maart 2020 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
  2. De ondernemer voldoet aan het criterium om 1225 uur per jaar, omgerekend 24 uur per werk binnen de onderneming werkzaam te zijn.
  3. Er is sprake van inkomensverlies als direct gevolg van de corona-epidemie.
  4. Het totaalinkomen van de ondernemer is gedaald tot onder het sociaal minimum. Voor een alleenstaande is dit € 1.050,- netto per maand. Voor een zelfstandige met partner is dit € 1.500,- per maand.

Goed om te vermelden is dat voor punt 4, het inkomen van de eventuele partner buiten beschouwing wordt gelaten. Wel worden alle inkomenscomponenten van de ondernemer, ook loon uit een dienstverband of uitkering, bij elkaar opgeteld. Het kabinet roept op om geen misbruik van deze regeling te maken. Achteraf toetst het GROS het daadwerkelijk ontvangen inkomen en worden onterechte verstrekking teruggevorderd en fraude beboet.

Lening voor bedrijfskapitaal

Het aanvragen van een lening voor bedrijfskapitaal kan op dit moment nog niet. Houdt de websites van het GROS (www.hetgros.nl) en de gemeente Brummen www.brummen.nl goed in de gaten. Zodra hierover meer informatie is te melden, wordt dit zo snel mogelijk bekend gemaakt.

Vragen

Heeft u als ondernemer na dit bericht nog vragen? Neem alstublieft contact op met het GROS via het online aanvraagformulier op de website van de gemeente Apeldoorn. De medewerkers van het GROS doen er alles aan om de vragen zo snel mogelijk te beantwoorden. Op de website van de gemeente Apeldoorn heeft het GROS daarnaast een overzicht geplaatst met de meest gestelde vragen en antwoorden.

Delen via e-mail

https://www.brummen.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/news/meer-duidelijkheid-over-de-tozo-regeling-voor-kleine-ondernemers.html