Ga naar de inhoud

Meld u aan als ‘gast van de raad’

maandag 4 juli 2022

Na het zomerreces worden inwoners weer uitgenodigd om als bijzondere ‘gast van de raad’ aanwezig te zijn bij een vergadering van de gemeenteraad. Zij worden voor een raadsvergadering ontvangen door enkele raadsleden. Zij geven een toelichting op het werk van een raadslid, het functioneren van de lokale democratie en de onderwerpen van de vergadering van die avond. De gasten van de raad wonen vervolgens de vergadering bij. Na afloop van de vergadering is er gelegenheid om op informele wijze met de leden van de gemeenteraad en het college na te praten over de vergadering en het raadswerk. Een mooie manier dus om kennis te maken met de lokale democratie!

Een groep willekeurige inwoners vanaf 16 jaar krijgt een uitnodiging van burgemeester Van Hedel in de brievenbus. Maar vindt u het ook leuk of interessant om als speciale ‘gast van de raad’ een vergadering bij te wonen? Dan kunt u zich hiervoor ook zelf aanmelden. Dat kan bij de griffie via het mailadres griffie@brummen.nl. Daarnaast bent u uiteraard ook van harte welkom vergaderingen van de raad bij te wonen, zonder dat u zich aanmeldt als ‘gast van de raad’. Op de speciale raadspagina op onze website vindt u meer informatie over de Brummense gemeenteraad.
 

Delen via e-mail

https://www.brummen.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/news/meld-u-aan-als-gast-van-de-raad.html