Ga naar de inhoud

Minder kinderen met overgewicht

woensdag 11 juli 2018

In onze gemeente zijn er minder kinderen met overgewicht. Dit concludeert de GGD uit onderzoek naar de resultaten van het project Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG). In de afgelopen drie jaar zijn er allerlei activiteiten in onze gemeente uitgevoerd om kinderen gezonder te laten eten en drinken. Maar ook om ze meer te laten bewegen. Het aantal kinderen (in de leeftijd tussen 5 en 14 jaar) met overgewicht is gedaald van 15 naar 12 procent. Het aantal kinderen dat dagelijks fruit eet is gestegen van 56 naar 66 procent.

De gemeente Brummen werkt op dit gebied samen met vier andere JOGG-gemeenten in de regio (Apeldoorn, Lochem, Voorst en Hattem). De vijf gemeenten zijn allen enthousiast over de JOGG-aanpak en tevreden met de bereikte resultaten. Reden om de aansluiting bij JOGG met drie jaar te verlengen. Dat betekent dat ook in de gemeente Brummen de komende drie jaar activiteiten worden georganiseerd gericht op een gezonde leefstijl voor kinderen en jongeren. JOGG-regisseur Yolanda Jansen (werkzaam onder de vlag van stichting Sportkompas) speelt hierbij een belangrijke rol.

Succesvol

Het hoofddoel van het JOGG-project in de afgelopen die jaar, namelijk een daling van overgewicht bij kinderen, is behaald. Het percentage kinderen van 5 tot 14 jaar met overgewicht daalde in de vijf JOGG-gemeenten van 13% in 2013 naar 11% in 2017. Specifiek voor Brummen was de daling van 15 naar 12 procent. Het drinken van zoete drankjes is een belangrijke oorzaak van overgewicht bij kinderen. Daarom voerden we veel activiteiten uit om water drinken te promoten. Onder andere via een gezamenlijke campagne waaraan bijna 3.000 zwemlessende kinderen meededen. Alle inzet leidde ertoe dat het percentage kinderen in onze gemeente dat dagelijks maximaal twee zoete drankjes drinkt, is toegenomen van 65 naar 76 procent. Het percentage kinderen dat dagelijks fruit eet, is toegenomen van 56 naar 66 procent.

Bewegen

Er waren ook activiteiten gericht op het thema bewegen. Zoals het stimuleren van sporten, buitenspelen en lopend of fietsend naar school gaan. Deze inspanningen hebben (nog) niet geleid tot een toename van beweging bij kinderen. Het percentage kinderen dat wekelijks zeven uur of meer beweegt was al hoog, namelijk 80 procent in 2013. Dit percentage daalde licht (77%). Het aantal ouders dat hun kind stimuleert om zelf lopend of fietsend naar school te gaan, is ook afgenomen (van 68 naar 58 procent). Wel steeg het percentage ouders dat hun kind stimuleert om dagelijks buiten te spelen (van 47 naar 54 procent).

Enthousiasme

De resultaten voor de gemeente Brummen staan weergegeven in deze overzichtelijke factsheet. De volledige rapportage is hier te lezen. JOGG-regisseur Yolanda Jansen laat weten trots te zijn op het enthousiasme bij de aangehaakte scholen. Daar wordt serieus aandacht geschonken aan gezonde voeding en meer bewegen. "Het heeft er toe geleid dat ook de kwaliteit van de gymlessen weer op de agenda is komen te staan" aldus Jansen. Ook is er ge├»nvesteerd in het water drinken en dat is volgens de gemeentelijk JOGG-regisseur ook goed terug te zien in de resultaten. "Bij de moskee heeft de cursus Lekker fit gedraaid en er is in 2017 een opvoedkrant uitgegeven met als thema risicovol spelen". Yolanda Jansen is ook te spreken over de samenwerking met zorgverleners. "Zij kijken hoe ze zowel preventief als direct de juiste hulpverlening kunnen organiseren. Daar is een mooi plan voor geschreven, stuurkaarten ontwikkeld en duidelijk afspraken gemaakt in het doorverwijzen". Wat Jansen betreft wordt de koers de komende drie jaar doorgezet, waarbij er extra aandacht zal zijn voor het stimuleren van bewegen onder jongeren.

Delen via e-mail

https://www.brummen.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/news/minder-kinderen-met-overgewicht.html