Ga naar de inhoud

Morgenavond: forum over perspectiefnota

woensdag 12 juni 2019

Donderdagavond 13 juni om 20.00 uur begint een speciaal raadsforum over de perspectiefnota. Dit document is een belangrijke doorkijk naar de komende vier jaren (2020 tot en met 2023). Op basis van deze nota voert de gemeenteraad een discussie of en zo ja welke specifieke wensen de raad heeft als het gaat om het financieel huishoudboekje voor de komende jaren. Immers, de financiële situatie van de gemeente vraagt om het maken van duidelijke keuzes. Voordat de raad op donderdag 27 juni 2019 besluiten gaat nemen, is er op 13 juni een speciaal forum waarbij iedereen die dat wil mee kan praten. Ter voorbereiding op de behandeling hebben raadsleden al schriftelijke vragen kunnen stellen aan het college. Vandaag heeft het college de antwoorden hierop toegestuurd naar de raadsleden. Het gaat daarbij naast de perspectiefnota 2020-2023 ook over de eerste bestuursrapportage over 2019.  

De perspectiefnota is een document waarmee de gemeente richting geeft aan de later dit jaar op te stellen programmabegroting. Aan de hand van de perspectiefnota kan de gemeenteraad een discussie voeren over de gewenste inhoudelijke koers. Het is immers een taak voor de raad om de kaders vast te stellen. Inhoudelijk en ook financieel. De perspectiefnota die het college heeft voorbereid is te lezen op deze speciale pagina. Daar vind u ook de eerste bestuursrapportage 2019.

Meepraten? 

Het forum is bij uitstek een kans voor inwoners en vertegenwoordigers van organisaties om mee te praten over de onderwerpen die op de agenda staan. Inmiddels hebben zich al zes personen/organisaties hiervoor gemeld. Wilt u ook hiervan gebruik maken? Geef dit dan vooraf door bij de griffie van de raad. Dit kan via een mailtje naar griffie@brummen.nl of via het telefoonnummer (0575) 56 82 33. De agenda met alle bijhorende stukken vindt u op onze website.

Later in juni worden er besluiten genomen over de eerste bestuursrapportage 2019, de perspectiefnota 2020-2023 en de risico-inventarisatie voor het bepalen van de weerstandsreserve. Dinsdagavond 25 juni (vanaf 19.00 uur) én donderdag 27 juni (vanaf 16.00 uur) heeft de gemeenteraad hiervoor gereserveerd.

Deel op LinkedInMail dit Artikel

Delen via e-mail

https://www.brummen.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/news/morgenavond-forum-over-perspectiefnota.html