Ga naar de inhoud

Nieuwe bijeenkomsten WaardeVOL Brummen

vrijdag 19 februari 2021

Het project WaardeVOL Brummen is klaar voor de volgende stap. Op 16 februari ondertekenden de provincie Gelderland, de gemeente Brummen, Natuurmonumenten en Waterschap Vallei en Veluwe een samenwerkingsovereenkomst. Onderdeel van deze overeenkomst is het schetsontwerp. Nu dat klaar is, gaan de organisaties samen met de inwoners en agrariërs voorstellen maken, zodat het gebied toekomstbestendig kan worden ingericht.

Deze voorstellen komen tot stand via vijf zogenaamde deelgebiedbijeenkomsten en gebiedsateliers. De eerste deelgebiedbijeenkomst is op dinsdag 9 maart. Ieder deelgebied heeft zijn eigen bijeenkomst. Het programma is op hoofdlijnen steeds hetzelfde. De bijeenkomsten worden via internet gehouden. Deelnemers volgen het vanuit huis. De aanvang is telkens om 20.00 uur, het einde om 21.00 uur. Na aanmelding via www.waardevolbrummen.nl, ontvangen de deelnemers tijdig bericht zodat zij kunnen deelnemen. Vragen hierover kunnen gesteld worden via waardevolbrummen@vallei-veluwe.nl of via 055 – 5 272 600. 

Data

De data waarop de vijf deelgebieden besproken worden zijn:

  • 9 maart: Tussen Vosstraat en Rhienderensestraat
  • 16 maart: Oekense Beek
  • 23 maart: Rhienderense Beek – omleiding
  • 30 maart: Haarsloot
  • 8 april: Rhienderense Beek – herinrichting.

Delen via e-mail

https://www.brummen.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/news/nieuwe-bijeenkomsten-waardevol-brummen.html