Ga naar de inhoud

Nieuwe nieuwsbrief Eerbeek-Loenen 

donderdag 15 oktober 2020

Deze week is er weer een nieuwe digitale nieuwsbrief verschenen van het programma Eerbeek-Loenen 2030. Iedereen die belangstelling heeft voor dit samenwerkingsproject, kan zich gratis voor deze nieuwsbrief aanmelden via de website www.eerbeekloenen2030.nl. In de nieuwsbrief komen diverse onderwerpen aan bod, waaronder de stand van zaken van het project wegennet en het alternatievenonderzoek voor de verkeerssituatie bij Mayr-Melnhof en de locatie voor het Logistiek Centrum Eerbeek (LCE). 

Ondanks de coronamaatregelen is er veel gedaan om stappen te maken in de planvor-ming bij diverse projecten. Er is veel gecommuniceerd via bijvoorbeeld de website, nieuwsbrieven, telefonisch en per mail of brief. En ook zijn er kleinschalige bijeenkomsten georganiseerd. Een belangrijk onderwerp daarbij waren de beide startdocumenten voor de bedrijfslocatie Mayr-Melnhof en het LCE. Bij deze startdocumenten gaat het om de notities Reikwijdte en Detailniveau (NRD), die van 11 augustus tot en met 21 september ter inzage lagen. De informatiebijeenkomsten over dit onderwerp waren goed be-zocht. In de nieuwe nieuwsbrief wordt uitgelegd dat er een pas op de plaats wordt gemaakt en waarom dat het geval is. 

Alternatievenonderzoek

De provincie werkt aan een zogenaamd inpassingsplan voor de locaties Logistiek Centrum op voormalig Burgersterrein en Mayr-Melnhof. Dit is nodig omdat de Raad van State deze onderdelen uit het bestemmingsplan niet heeft goedgekeurd. De Raad van State geeft aan welke onderdelen beter onderzocht moeten worden en welke aanscherpingen of veranderingen nodig zijn. 

In veel zienswijzen op de beide NRD’s zit de vraag om breder te kijken dan alleen de uitspraak van de Raad van State. De provincie neemt dit signaal serieus en start daarom voor beide projecten een zogenoemd alternatievenonderzoek. Daarbij gaat het om alternatieven voor de verkeerssituatie bij Mayr Melnhof. Het alternatievenonderzoek voor het logistiek centrum gaat over de vraag of er in de buurt van Eerbeek ook andere geschikte locaties zijn voor een logistiek centrum. Het voormalig Burgersterrein blijft één van de alternatieven die getoetst wordt in de onderzoeken. Op basis van het alternatievenonderzoek kan een groot deel van de vragen worden beantwoord die gesteld zijn in de ziens-wijzen. Op de website www.eerbeekloenen2030.nl is meer te lezen hoe het alternatievenonderzoek er uit ziet en hoe iedereen een voorstel voor een eventuele alternatieve locatie of oplossingen voor de verkeerssituatie bij Mayr-Melnhof kan indienen. 

Samenwerking

Industriekring Eerbeek Loenen (IKEL), de gemeenten Apeldoorn en Brummen en de provincie Gelderland slaan binnen het programma Eerbeek-Loenen 2030 de handen ineen. De partijen hebben de wens om de leefbaarheid in de dorpen Eerbeek en Loenen te vergroten en de (papier)industrie in de regio te ontwikkelen. 

Delen via e-mail

https://www.brummen.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/news/nieuwe-nieuwsbrief-eerbeek-loenen.html