Ga naar de inhoud

Nieuwe noodverordening: Aangescherpte maatregelen

dinsdag 29 september 2020

Vanaf dinsdag 29 september 2020 om 18.00 uur geldt een nieuwe noodverordening in de regio Noord- en Oost-Gelderland. Hiermee wordt regionaal invulling gegeven aan de landelijk bepaalde regels die zijn aangekondigd tijdens de meest recente landelijke persconferentie van minister-president Mark Rutte en minister Hugo de Jonge.

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan gelden vanaf dinsdag 29 september om 18.00 uur nieuwe landelijke maatregelen. Deze zijn in elk geval voor de komende 3 weken van kracht. De maatregelen zijn erop gericht om de kans op grote drukte en het aantal sociale contactmomenten tussen mensen te beperken, zonder de samenleving en de economie op slot te doen.

Ten opzichte van de vorige noodverordening zijn enkele aanpassingen opgenomen ten aanzien van onder meer samenkomsten en wordt onderscheid gemaakt in regels voor binnen en buiten.

Gebouwen van regionaal belang 

De voorzitter van de veiligheidsregio kan op de regels met betrekking tot samenkomsten een uitzondering maken voor gebouwen die van ‘groot belang’ zijn voor de regio. In onze regio zijn op voorhand geen gebouwen aangemerkt. Voorzitter van de VNOG Ton Heerts: “Vanavond (29 september) kunnen de theaters in onze regio hun programmering doorzetten. Op dit moment zijn we aan het inventariseren welke gebouwen in onze regio van regionaal belang zijn en mogelijk in aanmerking komen voor een ontheffing op de bepaling dat in een ruimte binnen maximaal 30 personen aanwezig mogen zijn. We willen een zorgvuldige afweging kunnen maken. Dit gebeurt in nauwe samenspraak met de 22 burgemeesters van VNOG gemeenten.”

Naleven basisregels blijft belangrijk

Nu het aantal besmettingen toeneemt is het van het grootste belang dat iedereen de basisregels naleeft. Heerts: "Het merendeel van de inwoners in onze regio houdt zich goed aan de maatregelen. Maar we zitten in de tweede golf. Het aantal besmettingen neemt toe. We moeten ervoor zorgen dat het aantal ziekenhuisopnames beperkt blijft en dat we kwetsbaren beschermen. Het is belangrijk dat iedereen de basisregels blijft naleven. Dat is de enige manier om het virus terug te dringen. Met elkaar moeten we ervoor blijven zorgen dat we verantwoord, veilig én vriendelijk omgaan met elkaar en de maatregelen."

Maatregelen bij locaties waar besmettingen hebben plaatsgevonden 
Vanuit de noodverordening kan de VNOG voorzitter over gaan tot een sluiting van locaties van maximaal 14 dagen. Dit betreft locaties die gekoppeld zijn aan meerdere besmettingen of clusters van besmettingen via het bron- en contactonderzoek van de GGD. Woningen vallen hier niet onder.

Aanwijzing verboden gebied 
De VNOG voorzitter kan nog steeds een gebied aanwijzen als verboden gebied. Dit gebeurt als op deze locatie niet of niet in voldoende mate de beperkende maatregel met betrekking tot het houden van 1,5 meter afstand tussen daar aanwezige personen in acht wordt genomen of het niet in acht nemen daarvan dreigt.

De noodverordening is van toepassing op het grondgebied van de 22 gemeenten die behoren tot de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland.

De nieuwe noodverordening gaat in op 29 september 2020 om 18.00 uur. Deze vervangt de eerdere noodverordeningen en is gepubliceerd op de website van de VNOG. Voor meer informatie over corona en maatregelen, zie www.rijksoverheid.nl en www.rivm.nl.

Ga hier naar de noodverordening per 29 september 2020.

Delen via e-mail

https://www.brummen.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/news/nieuwe-noodverordening-aangescherpte-maatregelen.html