Ga naar de inhoud

Nieuwe stap in formatie: concept-coalitieakkoord gereed 

dinsdag 5 november 2019

De onderhandelaars van de PvdA, GroenLinks, CDA en D66 hebben een concept-coalitieakkoord bereikt. Dit akkoord heeft de titel ‘Sociaal, duurzaam en toekomstbestendig’. De 4 partijen gaan dit akkoord nu aan de leden van hun partij voorleggen. Ze willen het definitieve akkoord op donderdag 14 november aanstaande presenteren. De benoeming van wethouders door de gemeenteraad kan dan een week later plaatsvinden. Dan vindt de maandelijkse besluitvormende raadsvergadering plaats. De 4 beoogde coalitiepartijen willen voor die vergadering een voordracht doen aan de gemeenteraad voor het benoemen van wethouders. 

Formateur Annelies van der Kolk heeft de gemeenteraad op donderdagavond 17 oktober bijgepraat over het proces van de coalitiebesprekingen. Ze heeft in die informele vergadering de gelegenheid gegeven aan alle raadsfracties om onderwerpen aan te dragen voor het op te stellen coalitieakkoord. Ook was er de mogelijkheid om aan te geven welke vaardigheden raadsleden belangrijk vinden voor wethouders van de gemeente Brummen. De ontvangen reacties zijn door de onderhandelaars van de 4 partijen meegenomen in de vervolggesprekken. Dit heeft geleid tot een concept-coalitieakkoord voor de periode 2019-2022. Het conceptakkoord 'Sociaal, duurzaam en toekomstbestendig' borduurt voort op het coalitieakkoord 2018-2022, waarbij het goede is behouden en nieuwe inzichten zijn toegevoegd. 

Delen via e-mail

https://www.brummen.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/news/nieuwe-stap-in-formatie-concept-coalitieakkoord-gereed.html