Ga naar de inhoud

Nieuwe website veiligheidsregio: www.vnog.nl

zaterdag 19 november 2022

Handelingsperspectieven bij incidenten, een liveblog bij grote rampen en de rol van de veiligheidsregio bij evenementen. Zo maar 3 voorbeelden die op de vernieuwde website van de veiligheidsregio een prominente plek hebben gekregen. Ook zijn zowel het uiterlijk als de techniek van de website www.vnog.nl aangepast aan de eisen van deze tijd. Met als belangrijkste doel: alle bezoekers moeten snel en eenvoudig hun informatie kunnen vinden. 

Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) is één van de 25 veiligheidsregio's in ons land. Voor 22 gemeenten – waaronder Brummen - voert de VNOG de wettelijke taken uit rond brandweerzorg, hulp bij ongelukken, rampen en crisis. Met partners zoals politie, openbaar ministerie, waterschappen, provincie en defensie werkt de veiligheidsregio samen in de voorbereiding op en bestrijding van rampen en crisis. Dit in het belang van een veilige en gezonde samenleving.

Getest

Een goede en informatieve website is ook voor de veiligheidsregio van groot belang. De nieuwe website is vooraf uitgebreid getest. Diverse doelgroepen hebben meegekeken waaronder laaggeletterden, ketenpartners en inwoners. Dit leverde een aantal verbeteringen op. Ook de Stichting Lezen en Schrijven heeft nuttige input geleverd. Natuurlijk blijft de VNOG de website ontwikkelen. 

Delen via e-mail

https://www.brummen.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/news/nieuwe-website-veiligheidsregio-www-vnog-nl.html