Ga naar de inhoud

Nog geen vergunning voor bouwplan Arnhemsestraat 50

vrijdag 17 maart 2023

Met de verhuizing van supermarkt Aldi naar de Vulcanusweg ontstaat er ruimte voor woningbouw op het vrijkomende perceel aan de Arnhemsestraat. De gemeenteraad heeft voor de bouw van twee appartementengebouwen het bestemmingsplan al vastgesteld. Vanwege de cultuurhistorische waarden van deze omgeving is er ook een beeldkwaliteitsplan opgesteld. Voor de nieuwbouw van de appartementengebouwen heeft het college van burgemeester en wethouders afgelopen dinsdag besloten nog geen omgevingsvergunning te verlenen.

Het college heeft de ingediende aanvraag van de initiatiefnemer geweigerd. Dit besluit is tot stand gekomen op basis van een opgevraagde second opinion. De entree van het dorp Brummen vraagt om een ontwerp dat de aanwezige kwaliteiten versterkt. Dit is ook verwoord in het beeldkwaliteitsplan. Het nu voorliggende ontwerp voldoet daar in de ogen van het college nog niet aan. Het is nu aan de ontwikkelaar om een bouwplan te ontwerpen dat voldoet aan de ruimtelijke kwaliteitskaders die zijn beschreven in het beeldkwaliteitsplan.

Delen via e-mail

https://www.brummen.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/news/nog-geen-vergunning-voor-bouwplan-arnhemsestraat-50