Ga naar de inhoud

Noodverordening en handhaving

donderdag 19 maart 2020

Sinds donderdag 12 en zondag 15 maart gelden er verschillende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Het is belangrijk dat we deze maatregelen samen als maatschappij blijven volgen. Tot op heden wordt hier door iedereen goed gehoor aangegeven. Dank hiervoor!  Om die regels ook te kunnen handhaven als sommigen van ons dit niet uit zichzelf doen is er sinds maandagavond een nieuwe zogenoemde noodverordening uitgevaardigd.

Een noodverordening geeft een veiligheidsregio extra bevoegdheden, die de normale wetten overstijgen. Dit maakt het mogelijk om binnen de veiligheidsregio erop toe te zien dat de maatregelen van het kabinet worden nageleefd. Het handhaven - controleren en zo nodig opleggen van straffen – is een verantwoordelijkheid van onder andere de gemeentelijke toezichthouders en BOA´s, politie en militairen van de Koninklijke Marchaussee. Door de gemeente is speciaal hiervoor de bestaande handhavingscapaciteit aangevuld.

Waarop wordt gehandhaafd?

Deze maatregelen houden ook in dat alle horecabedrijven waar ter plaatse eten en/of drinken genuttigd kan worden gesloten moeten zijn. Hetzelfde geldt voor alle sport- en fitnessclubs (waaronder zwembaden, sporthallen en sportvelden), ook deze moeten gesloten blijven tot en met maandag 6 april aanstaande. Ook vergunningen voor evenementen in dezelfde periode worden ingetrokken. Horecabedrijven die zich richten op afhalen en/of bezorgen mogen wel geopend blijven, maar onder de strikte voorwaarde dat het eten niet ter plaatse wordt genuttigd.

Consequenties

De hiervoor aangewezen ambtenaren schrijven bij een overtreding normaal gesproken niet meteen een boete uit. Als een bedrijf of organisatie echter niet de aanwijzingen opvolgt, volgt alsnog een straf. Om dit te voorkomen doen we een dringend beroep op iedereen zich aan de maatregelen te houden. Alleen samen kunnen wij het virus terugdringen.

Delen via e-mail

https://www.brummen.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/news/noodverordening-en-handhaving.html