Ga naar de inhoud

Noodverordening gericht op evenementen van kracht

vrijdag 13 maart 2020

In de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland, waartoe ook de gemeente Brummen behoort, is per direct een noodverordening van kracht. Hierdoor zijn alle evenementen met meer dan 100 personen in het gebied van de Veiligheidsregio NOG in de periode van 13 maart 20.00 uur tot en met 31 maart 2020 verboden. Dit geldt daarnaast voor publieke locaties, zoals musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden. En voor samenkomsten in gebouwen ten behoeve van religieuze bijeenkomsten. Handelen in strijd met de noodverordening levert een overtreding op en is strafbaar.

Burgemeester Ton Heerts van Apeldoorn, voorzitter van de veiligheidsregio, heeft vanavond deze noodverordening afgekondigd. Eerder vanmiddag is door minister Bruins van Medische Zorg en Sport, mede namens de minister van Justitie en Veiligheid, een aanwijzing gegeven aan alle veiligheidsregio’s. "Het coronavirus is het gesprek van de dag, ook in de Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland. Het komt er nu op aan dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt en de maatregelen echt serieus neemt. Alleen dan lukt het ons om de verspreiding van het coronavirus een halt toe te roepen,” aldus Heerts. Hij is nu al onder de indruk van de wijze waarop organisaties, ondernemers en verenigingen in onze veiligheidsregio uit eigen beweging uitvoering geven aan de landelijke maatregelen. “We moeten dit doen om onze ouders, onze opa’s en oma’s te beschermen én andere mensen die ziek kunnen worden. We moeten dit doen om te voorkomen dat onze artsen, onze verpleegkundigen onze dienstverleners overbelast raken. Zodat iedereen de zorg en dienstverlening kan blijven krijgen die nodig is. En de minister geeft ons een middel in handen om bijeenkomsten ook daadwerkelijk te verbieden. Dat houdt in dat het niet is toegestaan om in onze Veiligheidsregio bijeenkomsten te houden met meer dan 100 mensen!”

Grote openbare bijeenkomsten

Letterlijk staat in de noodverordening over het soort evenement dat verboden is: ‘alle openbare samenkomsten en vermakelijkheden als bedoeld in artikel 174 Gemeentewet waar meer dan 100 personen gelijktijdig samenkomen, die in gebouwen die openstaan voor publiek plaatsvinden inclusief de daarbij behorende erven alsmede die in de open lucht dan wel de openbare ruimte.’ Heerts: “Het gaat dus om openbare bijeenkomsten met meer dan 100 personen die niet door mogen gaan. Daarvoor gelden de maatregelen die gisteren door de rijksoverheid zijn afgekondigd.” Deze verordening geldt voor het grondgebied van de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. Burgemeester Alex van Hedel is, evenals de andere burgemeesters in de VNOG-regio, direct door Heerts geïnformeerd. "Ik doe een beroep op ieders verantwoordelijkheid en gezond verstand in onze gemeente. Hou je aan richtlijnen. We moeten allemaal alert zijn en een bijdrage leveren om dit virus te bestrijden. Maar heb binnen die richtlijnen ook aandacht voor je naasten," aldus de Brummense burgervader.

Delen via e-mail

https://www.brummen.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/news/noodverordening-gericht-op-evenementen-van-kracht.html