Ga naar de inhoud

Ondernemen en het coronavirus

dinsdag 17 maart 2020

Laatste update: 20 maart 12.55 uur

De verspreiding van het virus zorgt voor veel aandacht en vragen. Ook bij ondernemers. Voor bedrijven zijn er een aantal regelingen getroffen. Lees op deze pagina meer over ondernemen en het coronavirus. 

"Met dit bericht wil ik u en alle andere ondernemers in de gemeente Brummen, mede namens het college van burgemeester en wethouders, sterkte wensen om deze lastige periode te overbruggen en de moeilijke beslissingen en keuzes die u nu misschien moet maken," aldus wethouder economie Van Burgsteden. 

Update 17 maart 19.50 uur: Kabinet neemt pakket nieuwe maatregelen voor banen en economie. Lees hier meer informatie. Er wordt op dit moment hard gewerkt om deze maatregelen uit te werken. Het indienen of behandelen van een aanvraag kan dus nog even duren.  

Algemene informatie

Op rijksoverheid.nl/coronavirus vindt u antwoorden op veel gestelde vragen van ondernemers. Kijk ook op de pagina’s over ondernemen en het coronavirus op de websites van

Of bel het landelijke informatienummer van de rijksoverheid 0800 - 1351.

Horecaondernemers kunnen met vragen terecht op de site van de brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland

Lees hier de laatste informatie over de gemeentelijke dienstverlening.

Regelingen voor bedrijven

Deeltijd-WW, Werktijdverkorting

De regeling Werktijdverkorting (wtv) is stopgezet als ‘corona-maatregel’. Het kabinet introduceert de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Momenteel wordt overleg gevoerd met UWV over de uitvoering van deze regeling. De hoofdlijnen van deze regeling zijn al bekend en staan op deze pagina

Aanvullende financiering
De kans bestaat dat er liquiditeitsproblemen ontstaan, onder andere als gevolg van teruglopende omzet of uitgestelde betalingen. Wellicht is uw bank bereid om een overbruggingskrediet of ophoging van uw rekening courant af te sluiten. De overheid heeft een borgstellingsregeling die banken hiervoor extra zekerheid bieden: BMKB (Borgstellingsregeling MKB). Neem contact op met uw bank over een aanvraag voor de BMKB.

De verruimde borgstelling midden- en kleinbedrijf (BMKB)-regeling is versneld open. Dit heeft staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) besloten. Dankzij deze maatregel kunnen banken makkelijker en sneller krediet verruimen en kunnen ondernemers eerder en meer geld lenen. De regeling is van kracht vanaf maandag 16 maart 2020 en maakt onderdeel uit van een eerder aangekondigd pakket aan maatregelen van het kabinet om de economische gevolgen van het coronavirus op te vangen. Meer informatie over de BMKB-regeling is te lezen op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Financiële ondersteuning gemeente
Is uw inkomen uit een eigen bedrijf te laag is om in uw levensonderhoud te kunnen voorzien? Dan heeft u misschien recht op een Bbz-uitkering (Bijstand voor zelfstandigen). Maak hiervoor gebruik van het contactformulier. U komt dan terecht bij het Gemeentelijk Regionaal Ondernemers Steunpunt (GROS). Het GROS is gevestigd in Apeldoorn en voert namens de gemeente Brummen de Bbz uit. Het streven is dat een medewerker van het GROS binnen 1 werkdag contact opneemt. 

Belastingen
Brengt het coronavirus uw bedrijf in de problemen? Dan kunt u de Belastingdienst vragen om een bijzonder uitstel van betaling van bijvoorbeeld uw inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. Ondernemers kunnen vragen om hun voorlopige aanslag te verlagen nu minder omzet wordt verwacht. Zo betalen ze meteen minder belasting.

Gemeentelijke belastingen
Alle ondernemers die gemeentelijke belastingen in Brummen betalen kunnen op aanvraag 3 maanden uitstel van betaling krijgen. De betaling hiervan wordt vervolgens verspreid over de resterende maanden. Dit geldt voor alle gemeentelijke belastingen (OZB, BIZ, Afvalstoffenheffing, Rioolrechten, toeristenbelasting). U kunt een aanvraag indienen via belastingen@brummen.nl. Vermeldt hierbij uw aanslagnummer. De medewerkers van belastingen bevestigen uw aanvraag per mail.

Websites voor specifieke bedrijfssectoren

Contact met de gemeente Brummen

Zit het antwoord niet bij de door u gezochte informatie? Neem dan contact met ons op tijdens onze openingstijden. Vraag naar onze bedrijfscontactfunctionaris Robert Grob.

 

Delen via e-mail

https://www.brummen.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/news/ondernemen-en-het-coronavirus.html