Ga naar de inhoud

Online informatieavond natuurontwikkeling Cortenoever

donderdag 18 februari 2021

Van 18 februari tot en met 31 maart liggen de ontwerpbesluiten voor de natuurontwikkeling van Cortenoever ter inzage. In die periode kan iedereen een zienswijze indienen over de plannen. Om vragen over de inhoud van de ontwerpbesluiten te beantwoorden, organiseren Rijkswaterstaat en Provincie Gelderland een digitale informatieavond op donderdag 25 februari.

Bij de ter inzagelegging gaat het om de volgende ontwerpbesluiten:

  • Projectplan Waterwet (Minister van Infrastructuur en Waterstaat/ Rijkswaterstaat);
  • Omgevingsvergunning activiteit Afwijken bestemmingsplan en uitvoeren werk en werkzaamheden inclusief ontwerp Verklaring van geen bedenkingen van de raad (gemeente Brummen);
  • Waterwetvergunning (Waterschap Vallei en Veluwe);
  • Ontgrondingenvergunning inclusief bijlage m.e.r. beoordeling (Provincie Gelderland).

De ontwerpbesluiten en bijlagen zijn digitaal in te zien via www.coordinatiegelderland.nl. Wilt u liever de papieren versies inzien? Dat kan via de mogelijkheden die in de publicatie op www.overheid.nl worden gegeven. Hier vindt u ook informatie over het indienen van een zienswijze op de inhoud van de documenten.

Digitale informatieavond over de ontwerpbesluiten

Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft over de inhoud van ontwerpbesluiten. Voor deze vragen en vragen over wanneer, waar en op welke wijze u een zienswijze kunt indienen, wordt een digitale informatieavond georganiseerd. Liever had de projectorganisatie een inloopavond op een locatie in de omgeving van Cortenoever gehouden, maar door de regels rond corona is dit nu helaas niet mogelijk.

Aanmelden

Belangrijk om te weten: Deze informatieavond zelf is niet bedoeld om uw mening over de plannen te geven. Daarvoor kunt u een zienswijze indienen. De informatieavond is op donderdag 25 februari van 19.30 tot 20.30 uur. Aanmelden voor deze avond is noodzakelijk en kan via cortenoever@rws.nl.

Meer informatie

Bent u niet in staat om online deel te nemen en heeft u toch vragen over de inhoud van de documenten of een andere vraag die met de ter inzagelegging te maken heeft, neemt u dan contact op met Sylvia Peeters, omgevingsmanager project Cortenoever, tel. 06 52802424.
 

Delen via e-mail

https://www.brummen.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/news/online-informatieavond-natuurontwikkeling-cortenoever.html