Ga naar de inhoud

Op 17 september: 2 voorstellen op raadsagenda

vrijdag 11 september 2020

In de maand september neemt de gemeenteraad op 2 momenten besluiten. Zo werden er vorige week (donderdagavond 3 september) al over 9 raadsvoorstellen (als ‘hamerstuk’) een positief besluit genomen. Dit gebeurde direct aansluitend aan het raadsforum. De tweede besluitvormende raadsvergadering in deze septembermaand is volgende week donderdagavond 17 september. Dan staan er nog 2 raadsvoorstellen op de agenda. Raadpleeg hier de agenda en vergaderstukken. Ook deze raadsvergadering vindt vanwege de coronamaatregelen digitaal plaats. Via onze gemeentelijke website en het televisiekanaal van de publieke lokale omroep RTV Veluwezoom is ook deze vergadering weer voor iedereen vanaf 20.00 uur te volgen. 

Over 2 onderwerpen die tijdens het raadsforum van 3 september aan bod kwamen, willen de raadsleden eerst nog met elkaar in gesprek voordat zij hierover een besluit nemen. Eén daarvan betreft de Regionale Energie Strategie (afgekort RES). Samen met andere gemeenten in de Cleantechregio heeft de gemeente Brummen een conceptversie van de RES opgesteld. De gemeenteraad heeft nu de gelegenheid hierover wensen en bedenkingen kenbaar te maken. Duidelijk is dat alle fracties in de gemeenteraad dit onderwerp erg belangrijk vinden. De raad vindt het cruciaal om op zorgvuldige wijze inbreng te leveren die meegenomen kan worden in het vervolgtraject. 

Het tweede raadsvoorstel dat op de agenda van de besluitvormende raadsvergadering van 17 september staat is de vaststelling van het Beeldkwaliteitsplan voor fase 2 van het uitbreidingsplan voor de Eerbeekse woonwijk Lombok Zuid. Het beeldkwaliteitsplan biedt spelregels om een goede en samenhangende visuele uitwerking van dit bouwplan na te streven. Het plan biedt zowel het ontwerpkader van de projectontwikkelaar als het toetsingskader van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. 

Delen via e-mail

https://www.brummen.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/news/op-17-september-2-voorstellen-op-raadsagenda.html