Ga naar de inhoud

Opbouwende dag voor gemeentebestuurders 

vrijdag 15 september 2023

Woonopgave, wonen met zorg, duurzaam bouwen, ruimtelijke kwaliteit en keuzes maken over de inrichting van ruimten op basis van water en bodem. Allemaal termen en onderwerpen die vandaag langs kwamen in de gesprekken tijdens de bestuursdag van de gemeente. Ieder jaar in september gaat het voltallige gemeentebestuur (gemeenteraad, college en ambtelijke leiding) samen op pad door de gemeente. Dit jaar stond het thema 'wonen' centraal. De bestuurders begonnen vol goede moed om 9.00 uur in de Kruiskerk in Eerbeek, om acht uur later moe maar vol inspiratie huiswaarts te keren. 

De bestuurders kregen gedurende de dag diverse deskundige sprekers voorgeschoteld. Maar ook werden er enkele interessante werkbezoeken afgelegd. Zo werd De Wildbaan in Leuvenheim bezocht, waar eigenaar Casper Altena uitleg gaf over zijn woonzorgproject. Dit mooie rijksmonument gaat begin volgend jaar plek bieden voor bewoners met dementie. In de Eerbeekse Kruiskerk verzorgde voorzitter van deze kerk Annelies Crama een rondleiding. Kerken zijn gebouwen met een bijzondere functie in een gemeenschap, maar de toekomst van veel kerken is onzeker. Binnenkort spreekt de raad met vertegenwoordigers van de kerkbesturen over een kerkenvisie, die op dit moment wordt geschreven.

Stof om over na te denken...

Twee vertegenwoordigers van het Gelders Genootschap schetsten de gemeentelijke bestuurders de ontwikkeling van welstand naar omgevingskwaliteit. Zij sloten hierbij naadloos aan bij de wens van de raad om de nota ruimtelijke kwaliteit te vernieuwen. Bij deze actualisatieslag moet de gemeente wel goed rekening houden met de inwerkingtreding van de omgevingswet. Wim Timmermans (senior onderzoeker stedelijke klimaatadaptatie van de Universiteit Wageningen) en Kirsten van de Meeberg (namens Regio Stedendriehoek) deelden ook hun inzichten met het Brummens bestuur. Zij kijken vooral regionaal en toekomstgericht, waarbij het pleidooi is om bij het maken van keuzes voor de inrichting van ruimten te kijken naar de situatie en impact van water en bodem.

Duurzaamheid

Het laatste inhoudelijke onderdeel van het programma had betrekking op duurzaam bouwen. De gemeente wil in 2024 spelregels hierover vaststellen. Hiervoor is de hulp ingeroepen van adviesbureau DWA. Michel Berntsen en Rene Jansen van DWA vertelden over de eerste gesprekken die zij ‘in het veld’ hierover hebben gehad. Maar ook over welke stappen zij dit najaar en begin 2024 gaan zetten om uiteindelijk een ambitieus plan aan de gemeente voor te leggen. Voor deze interactieve presentatie, bezochten de bestuurders de sociaal-ecologische woonwijk ‘De Groene Marke’ in Zutphen. Twee bestuursleden van deze woongemeenschap verzorgden een rondleiding en vertelden hoe dit project in de jaren negentig in Zutphen van de grond is gekomen. 

Toekomstige generaties

Burgemeester Van Hedel was na afloop tevreden over het verloop van de dag. “Raadsleden, collegeleden en betrokken medewerkers hebben veel gehoord en volop inspiratie op kunnen doen. Duidelijk is dat het thema wonen actueel is. Er is al veel gebeurd en er wordt volop gebouwd. Maar er is genoeg stof om na te denken en belangrijke keuzes te maken over wonen, bouwen en de inrichting van onze gemeente. Keuzes waar we niet alleen in de komende jaren profijt van hebben, maar ook de generaties na ons.” 
 

Delen via e-mail

https://www.brummen.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/news/opbouwende-dag-voor-gemeentebestuur