Ga naar de inhoud

Oriëntatie op uitbreiding 30 kilometerzone

vrijdag 22 mei 2020

In verschillende dorpen en steden leeft op dit moment het vraagstuk om 30 kilometerzones fors uit te breiden. In sommige gevallen geldt dit voor de volledige bebouwde kom. Het college gaat zich oriënteren of dit ook een mogelijkheid is voor de bebouwde kom van het dorp Brummen. De focus ligt daarbij op realisatie door middel van gedrag en communicatie en niet direct door fysieke aanpassingen in het wegbeeld. Voor deze oriëntatie wordt gekeken naar de ervaringen die al zijn opgedaan door andere gemeenten. Naar verwachting kan het college deze oriëntatie na de zomer voorleggen aan de raad.

Delen via e-mail

https://www.brummen.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/news/orientatie-op-uitbreiding-30-kilometerzone.html