Ga naar de inhoud

Parkeerterrein Gallery aan Koppelenburg

woensdag 10 april 2019

Als het aan het college ligt, kan Gallery Aaldering een extra parkeerterrein maken aan de Koppelenburg. Het bedrijf in klassieke en sportauto’s heeft hier grond gekocht om auto’s te stallen en als parkeerplaats voor het eigen personeel te gebruiken. Zo is er voor bezoekers meer plek om te parkeren.

Eind mei neemt de gemeenteraad een besluit over de bestemmingsplanwijziging, die nodig is om het gebied in te richten als parkeerterrein. 

Procedure

Het ontwerp-bestemmingsplan ‘Brummen, parkeerterrein Koppelenburg’  heeft 6  weken ter inzage gelegen. Er zijn 3 zienswijzen ingediend. Op basis hiervan zijn enkele aanpassingen gedaan. Het college stelt de gemeenteraad nu voor om het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen. Voordat het voorstel in de raadsvergadering (naar verwachting op 23 mei 2019) wordt behandeld, komt het aan de orde in het forum Ruimte. Dat is waarschijnlijk op 9 mei. Tijdens de vergadering van het forum kunt u nog reageren op het plan en op de beantwoording van zienswijzen.  Als u wilt inspreken vragen wij u dit vooraf per mail naar griffie@brummen.nl of telefonisch te melden bij de raadsgriffier mw. M. Nengerman, telefoonnummer (0575) 568 597.

Data, agenda en bijbehorende stukken van raad en forum vindt u t.z.t. hier.
 

Deel op LinkedInMail dit Artikel

Delen via e-mail

https://www.brummen.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/news/parkeerterrein-gallery-aan-koppelenburg.html