Ga naar de inhoud

Plannen voor woonlandschap in Leuvenheim

donderdag 6 februari 2020

Tussen de Oudeweg en de Arnhemsestraat in Leuvenheim hebben  initiatiefnemers plannen ontwikkeld om een woonlandschap te creëren. Het terrein wordt daarbij ingedeeld in een halve hectare park/natuurontwikkeling. De andere halve hectare wordt ontwikkeld als een landschap met 8 à 12 innovatieve en energieneutrale woningen. Het plan past binnen de woonvisie van de gemeente Brummen, een belangrijke voorwaarde voor het college. Hierbij is het belangrijk dat de woningen worden gerealiseerd voor de doelgroepen waar volgens de woonvisie ook behoefte aan is (bijvoorbeeld starters en  jonge gezinnen). Het college heeft de initiatiefnemers gevraagd de conceptplannen in meer detail uit te werken.

Door het karakter van de ontwikkeling (versterking van de biodiversiteit en natuurinclusieve woningbouw) en de ambitie om energieneutraal te bouwen kan dit een project een aanvulling op het bestaande woningaanbod vormen. De eerste visie op het plan is door de initiatiefnemers afgestemd met Leuvenheims Belang. Het college vindt het belangrijk dat de initiatiefnemer de omwonenden, omgeving van de locatie en Leuvenheims Belang blijft betrekken bij de nadere invulling van de plannen. Daarnaast moeten initiatiefnemers voor de ruimtelijke behandeling van het plan nog diverse onderzoeken verrichten. Als het plan realiseerbaar is wordt het aan de gemeenteraad voorgelegd voor een wijziging van de huidige bestemming.

Delen via e-mail

https://www.brummen.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/news/plannen-voor-woonlandschap-in-leuvenheim.html