Ga naar de inhoud

Praat mee tijdens forum over de perspectiefnota 2024

donderdag 25 mei 2023

De gemeenteraad buigt zich op donderdagavond 8 juni tijdens een speciaal raadsforum over enkele recent door het college gepresenteerde financiële documenten. Eén van de documenten is de perspectiefnota. Dit document is een belangrijke doorkijk naar de komende vier jaren (2024 tot en met 2027). Op basis van deze nota voert de gemeenteraad een discussie of en zo ja welke specifieke wensen de raad heeft als het gaat om het financieel huishoudboekje voor de komende jaren. Voordat de raad op donderdag 22 juni 2023 hierover een besluit gaat nemen, is er een speciaal forum waarbij iedereen die dat wil mee kan praten. 

Naast de perspectiefnota staan ook 3 andere financiële voorstellen op de agenda van het raadsforum. Het eerste inhoudelijke voorstel zijn de jaarstukken over het afgelopen begrotingsjaar 2022. Daarnaast buigen de raadsleden zich over de eerste bestuursrapportage over het huidige jaar 2023. Ook ligt er een raadsvoorstel op tafel over de rechtmatigheidsverantwoording door het college. Het gaat daarbij om de vaststelling van verordeningen op basis van de artikelen 212, 213 en 213a van de Gemeentewet. 

Perspectiefnota

De perspectiefnota is een document waarmee de gemeente richting geeft aan de later dit jaar op te stellen programmabegroting. Aan de hand van de perspectiefnota kan de gemeenteraad een discussie voeren over de gewenste inhoudelijke koers. Het is immers een taak voor de raad om de kaders vast te stellen. Inhoudelijk en ook financieel. De perspectiefnota die het college heeft voorbereid is te lezen op deze speciale pagina over de Perspectiefnota. Daar vind u ook de eerste bestuursrapportage 2023 en binnenkort ook de concept-jaarstukken over 2022.

Meepraten? 

Het forum is bij uitstek een kans voor inwoners en vertegenwoordigers van organisaties om mee te praten over de onderwerpen die op de agenda staan. Wilt u hiervan gebruik maken, dan kunt u zich vooraf melden bij de griffie van de raad. Dit kan via een mailtje naar griffie@brummen.nl of via het telefoonnummer (0575) 56 82 33. De agenda met alle stukken vindt u op deze pagina van de gemeenteraad.

Volg de vergadering

Iedereen is van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. Maar de bijeenkomst wordt ook live uitgezonden via het televisiekanaal van de lokale omroep VoorstVeluwezoom/RTV 794.

Delen via e-mail

https://www.brummen.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/news/praat-mee-tijdens-forum-over-perspectiefnota