Ga naar de inhoud

Principebesluit over verplaatsing Brummens tankstation

vrijdag 8 februari 2019

Burgemeester en wethouders hebben dinsdag een positief oordeel uitgesproken over het voorstel om het huidige tankstation aan de G.K. van Hogendorpstraat in Brummen te verplaatsen naar een plek nabij de rotonde N348 bij de Kwazenboschweg. Het gaat om een principe-instemming, waarmee initiatiefnemer vervolgstappen kan zetten als het gaat om noodzakelijk bestemmingsplanwijzigingen. Het tankstation wil naast (vooral duurzame) brandstoffen ook een plek bieden aan verkoop van streekproducten en inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

De verplaatsing van het tankstations speelt al een aantal jaren. Het plan waar het nu om gaat heeft betrekking op een bemand tankstation nabij de N348. In het bestemmingsplan wordt een landschapsplan opgenomen dat moet zorgen voor een goede landschappelijke inpassing van het tankstation. Daarnaast krijgt de initiatiefnemer de taak om een beeldkwaliteitsplan op te stellen. Dit laatste geldt ook voor het terrein waar het tankstation verdwijnt.

Het college heeft in het principebesluit opgenomen dat op deze locatie, gelegen nabij park ’t Goor, woningbouw mogelijk moet worden. Hierbij wordt gedacht aan 13 of 14 appartementen. De helft hiervan in het midden dure huursegment. Ook voor de verdere procedure hecht het college er aan dat initiatiefnemer over de concrete invulling van de plannen in overleg blijft met de omwonenden van beide locaties.

Deel op LinkedInMail dit Artikel

Delen via e-mail

https://www.brummen.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/news/principebesluit-over-verplaatsing-brummens-tankstation.html