Ga naar de inhoud

Raad bijgepraat over project Eerbeek-Loenen 2030

woensdag 28 oktober 2020

Dinsdagavond 27 oktober is de Brummense gemeenteraad door leden van het programmateam Eerbeek-Loenen 2030 online bijgepraat over de recente ontwikkelingen in het papierdorp. De presentatie begon met uitleg over de aanleiding, het doel en de manier van werken van dit samenwerkingsproject. Vervolgens werd er uitgebreider stil gestaan bij twee deelprojecten binnen Eerbeek-Loenen 2030, namelijk het traject om te komen tot nieuwe bestemmingen voor zowel het Logistiek Centrum Eerbeek (LCE) op het voormalige Burgersterrein als voor de bedrijfslocatie van Mayr-Melnhof. Binnenkort zijn de belangrijkste bespreekpunten van deze ‘bijpraatsessie’ te lezen in een verslag op de raadswebsite.

De provincie Gelderland is verantwoordelijk om voor zowel het LCE als de locatie Mayr-Melnhof een inpassingsplan (een provinciaal bestemmingsplan) te maken. Namens de provincie schetste Irma Bijker dat er ondanks de beperkingen die de coronamaatregelen met zich mee brengen, in de afgelopen periode intensief overleg is geweest met inwoners, bedrijven en andere belanghebbenden. Dit heeft ook geleid tot allerlei uiteenlopende zienswijzen op de startdocumenten voor de beide locaties. In deze inbreng uit de samenleving zit ook de vraag om een bredere kijk te hanteren. Dit signaal wordt serieus genomen en daarom start de provincie voor beide projecten een zogenoemd alternatievenonderzoek. Tot 9 november kunnen er nog andere oplossingen voor de verkeerssituatie bij Mayr-Melnhof worden aangedragen. Dit geldt ook voor andere geschikte locaties dan het Burgersterrein voor een toekomstig logistiek centrum. In dit bericht op de website www.eerbeekloenen2030.nl is te lezen op welke wijze u een suggestie kunt aandragen. 

Waardevol

De bijpraatsessie kwam voor de raadsleden op een gunstig moment. Immers, donderdag staat de gemeentelijke programmabegroting op de agenda van de gemeenteraad. In die meerjarenbegroting worden vanzelfsprekend ook keuzes aangedragen die te maken hebben met de ontwikkelingen in Eerbeek in de komende jaren. Het is de intentie van het programma Eerbeek-Loenen 2030 om met enige regelmaat de gemeenteraad via een bijpraatsessie op de hoogte te houden. Burgemeester Van Hedel sloot de bijeenkomst af met de conclusie dat er sprake is geweest van een heldere en waardevolle presentatie waarbij ook raadsleden in de gelegenheid zijn gesteld hun vragen te stellen. Duidelijk was voor de burgemeester dat het belangrijk is dat iedereen zijn schouders onder dit programma zet en zijn of haar inbreng levert waar dat nodig of wenselijk is. 

Samenwerking

Industriekring Eerbeek Loenen (IKEL), de gemeenten Apeldoorn en Brummen en de provincie Gelderland slaan sinds 2018 binnen het programma Eerbeek-Loenen 2030 de handen ineen. De partijen hebben de wens om de leefbaarheid in de dorpen Eerbeek en Loenen te vergroten en de (papier)industrie in de regio te ontwikkelen. Meer informatie leest u op deze website www.eerbeekloenen.nl. Iedereen die belangstelling heeft voor het samenwerkingsproject Eerbeek-Loenen 2030, kan zich op deze website gratis aanmelden voor de periodieke nieuwsbrief.

Delen via e-mail

https://www.brummen.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/news/raad-bijgepraat-over-project-eerbeek-loenen-2030.html