Ga naar de inhoud

Raad van State spreekt zich uit over Eerbeeks bestemmingsplan

donderdag 12 september 2019

De Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State heeft gisteren een oordeel geveld over de beroepschriften die zijn ingediend tegen het bestemmingsplan voor Eerbeek. Dit plan, een zeer uitgebreid en gedetailleerd boekwerk, is op 15 maart 2018 door de gemeenteraad vastgesteld. In totaal zijn 26 beroepschriften ingediend. De uitspraak is voor iedereen te lezen op de website van de Raad van State. 

Verantwoordelijk wethouder Peter-Paul Steinweg laat in een eerste reactie weten dat de gemeente Brummen uiteraard de zeer uitgebreide uitspraak gaat bestuderen. “Zonder nu al op conclusies van college en gemeenteraad vooruit te lopen kunnen we al wel concluderen dat voor grote delen van Eerbeek het denkbeeldige slot er af is. In het bestemmingsplan is namelijk vastgelegd hoe het gemeentebestuur bijvoorbeeld om wil gaan met het dorpscentrum, de woningbouw in de Eerbeekse Enk, de invulling van de vrijgekomen scholenlocaties en de industriële ontwikkeling. Bij deze laatste moet je denken aan geur, geluid en het geluidgezoneerde industrieterrein. De basis van dit bestemmingsplan is met deze uitspraak overeind gebleven. Hiermee is een groot deel van bestemmingsplan Eerbeek onherroepelijk in werking getreden”. 

Steinweg constateert ook dat de Raad van State op een aantal onderdelen de gemeente heeft gevraagd een nieuw besluit te nemen en met een nadere onderbouwing te komen. “Voorbeelden zijn het Burgersterrein, het terrein van Mayr-Melnhof en de recreatiewoningen bij de Tullekenweg. Daarnaast worden ook enkele percelen door de uitspraak van de  RvS geraakt.” De wethouder laat weten dat de Raad van State de gemeenteraad in de gelegenheid stelt om op basis van de uitspraak binnen een halfjaar tot een jaar voor deze onderdelen van het bestemmingsplan een nieuw besluit te nemen. Voor het Burgersterrein en het terrein van Mayr Melnhof heeft de Raad van State bepaald dat in afwachting van dit nieuwe besluit de zogenoemde voorbereidingsbescherming geldt. Ook heeft Raad van State de gemeente opgedragen de komende maand een aangepast bestemmingsplan op ruimtelijkeplannen.nl te zetten, zodat voor iedereen duidelijk is welk gedeelte van het bestemmingsplan Eerbeek onherroepelijk is geworden (en daarmee dus in werking is getreden). 

“Nu de uitspraak is gedaan gaan we samen met onze adviseurs hard aan de slag om deze zorgvuldig te bestuderen en te kijken op welke onderdelen een nadere motivering nodig is. Maar ook om de noodzakelijke vervolgstappen te bepalen,” sluit de wethouder af.

Delen via e-mail

https://www.brummen.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/news/raad-van-state-spreekt-zich-uit-over-eerbeeks-bestemmingsplan.html