Ga naar de inhoud

Online raadsdebat over perspectiefnota op 17 juni

vrijdag 11 juni 2021

Donderdagavond 17 juni staat in het teken van het raadsdebat over een aantal belangrijke financieel inhoudelijke documenten, waaronder de Perspectiefnota. Dit document geeft een belangrijke doorkijk naar de komende vier jaren (2022 tot en met 2025). Voordat de raadsleden zich volgende week donderdag 17 juni uitspreken over dit document, zijn er vragen gesteld aan het college en heeft op 3 juni een speciaal raadsforum plaatsgevonden. Ook geven de 8 raadsfracties vandaag (vrijdag 11 juni) alvast een eerste schot voor de boeg. Lees hier de bijdragen die zijn te vinden in GemeenteThuis

De raadsvergadering over de Perspectiefnota 2022-2025 vindt vanwege het coronavirus online (digitaal) plaats. Het openbare debat begint op donderdagavond 17 juni om 19.00 uur. Verwachting is dat voor 23.00 uur het debat is afgerond en de noodzakelijke besluiten zijn genomen. Iedereen kan de raadsvergadering live volgen via het televisiekanaal van de lokale omroep VoorstVeluwezoom en de website van de Brummense gemeenteraad. Gelet op het belang van een goed inhoudelijk en levendig debat over de perspectiefnota, vindt de openbare besluitvormende vergadering eenmalig plaats in het provinciehuis in Arnhem. Dit omdat hier de faciliteiten zijn voor alle raads- en collegeleden om fysiek in één ruimte te vergaderen. Er wordt dan rekening gehouden met alle geldende coronamaatregelen. 

Andere voorstellen

Naast de perspectiefnota staan ook vier andere (financiële) voorstellen op de agenda van de besluitvormende raadsvergadering. Twee daarvan worden vermoedelijk niet inhoudelijk besproken omdat alle raadsleden zich in beide voorstellen kunnen vinden. Het gaat om de risico-inventarisatie voor het bepalen van de weerstandsreserve en de meerjarenprognose voor de gemeentelijke grondexploitaties. Twee andere voorstellen staan niet als hamerstuk, maar als bespreekstuk op de agenda, namelijk de jaarrekening over 2020 en de eerste bestuursrapportage over het huidige jaar 2021. De agenda met alle bijhorende stukken vindt u overigens op de raadswebsite.

Extra pagina over perspectiefnota 

Het voorstel waarover de gemeenteraad naar verwachting het meest intensief gaat debatteren is dus de Perspectiefnota 2022-2025. De concept-perspectiefnota en alle relevante achtergrondinformatie is te lezen op een speciale pagina op de gemeentelijke website.

Delen via e-mail

https://www.brummen.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/news/raadsdebat-over-perspectiefnota-op-17-juni.html