Ga naar de inhoud

Raadsforum oktober al op donderdag 29 september

maandag 19 september 2022

De gebruikelijke besluitvormende raadsvergadering in oktober staat op de planning voor donderdag 13 oktober. Dit is extra vroeg vanwege zowel de extra begrotingsbijeenkomsten in oktober als ook de herfstvakantie. Om de reguliere besluitvormende raadsvergadering goed voor te bereiden vindt op donderdag 29 september al het raadsforum plaats. Omdat het in totaal gaat om zes concrete raadsvoorstellen, vindt er één gezamenlijk raadsforum plaats waarin deze voorstellen aan bod komen. 

Het forum begint om 20.00 uur en is openbaar. Iedereen is van harte welkom om de vergadering in de raadzaal van het gemeentehuis bij te wonen. Forumvergaderingen worden niet live worden uitgezonden via website of lokale omroep. Dit in tegenstelling tot de besluitvormende raadsvergadering die wel via het televisiekanaal van de lokale omroep rechtstreeks wordt uitgezonden.

Tijdens een raadsforum worden er géén besluiten genomen. Wel kunnen bezoekers meepraten over de raadsvoorstellen die op de agenda staan. En is er de mogelijkheid voor inwoners om een onderwerp te bespreken dat niet op de agenda staat. Verder buigt de raad zich over de lijst met ingekomen en te verzenden stukken en praten de burgemeester en de wethouders de raadsleden bij over ontwikkelingen vanuit de gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente Brummen deelneemt.

Zes raadsvoorstellen 

De voorstellen die het college aan de gemeenteraad voorlegt, gaan vooral over ruimtelijke ontwikkelingen. Zo staan er vier bestemmingsplannen op de agenda. Deze hebben betrekking op de Arhemsestraat 50 in Brummen, de Ambachtstraat 43-45 in Brummen, de Achter Eerbeekseweg 8 in Eerbeek (grens Laag Soeren) en diverse bos-, natuur en waterbestemmingen. Ook buigt de raad zich over een voorstel om een aantal percelen te onttrekken aan de openbaarheid. Onder andere bij de Burgemeester Dekkerstraat en de Arnhemstraat 50 in Brummen en De Wasacker in Eerbeek. Het zesde voorstel dat op de agenda prijkt is de derde begrotingswijzing van de gemeenschappelijke regeling GGD Noord- en Oost-Gelderland. 

Meepraten? Dat kan! 

De agenda’s met de achterliggende stukken van het forum kunt u downloaden van deze speciale pagina van de gemeenteraad. Ook kunt u een gratis exemplaar afhalen bij de receptie van het gemeentehuis in Brummen en het Servicepunt in Eerbeek. Als inwoner kunt u meepraten tijdens de fora. Wilt u gebruik maken van de mogelijkheid om mee te praten, geef dit dan door aan de griffie van de raad. Doe dit via mailadres griffie@brummen.nl of bel (0575) 56 85 31. 
 

Delen via e-mail

https://www.brummen.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/news/raadsforum-oktober-al-op-donderdag-29-september.html