Ga naar de inhoud

Raadsvergadering 23 maart: 8 raadsvoorstellen

maandag 13 maart 2023

De besluitvormende raadsvergadering van donderdagavond 23 maart telt 8 raadsvoorstellen waarover de raadsleden een besluit gaan nemen. Deze bijeenkomst begint om 20.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis en is voor belangstellenden bij te wonen. Ook kunt u de vergadering thuis volgen via dit televisiekanaal van de lokale omroep. Van de 8 voorstellen zijn er 6 een hamerstuk. Over 2 concrete voorstellen wordt eerst gedebatteerd, voordat de gemeenteraad er een besluit over neemt. Bekijk hier de vergaderstukken.

Tijdens de raadsfora van 9 maart bleek dat raadsleden over een aantal voorstellen het met elkaar eens zijn. Deze 6 voorstellen staan daarom als hamerstuk op de agenda. Dit betekent dat er geen debat over plaats zal vinden. Twee voorstellen hebben te maken met het onttrekken van een stuk grond aan de openbaarheid. Het gaat om een perceel bij De Wasacker in Eerbeek en bij de Empermolen in Empe. Ook 2 voorstellen van financiële aard staan op de agenda als hamerstuk, namelijk de ‘Nota investeringen en afschrijvingen’ en de ‘Nota reserves en voorzieningen’. 

Positief

Unaniem positief zijn de raadsleden ook over het voorstel voor het paraplubestemmingsplan ‘landschapselementen Buitengebied’. Dit plan biedt grondeigenaren de mogelijkheid om zonder vergunning landschapsversterkende elementen aan te leggen. Het zesde voorstel waar de raad ook eensgezind over is, is het voorstel om ruimtelijke ingepaste zonnepanelen op de parkeerplaats bij het gemeentehuis te plaatsen. De raad is voornemens een verklaring van geen bedenkingen hiervoor af te geven. Ook de lijst van ingekomen en te verzenden stukken staat onder het kopje ‘hamerstukken’ op de agenda. 

Politiek debat 

Volgens de agenda gaat de raad over 2 raadsvoorstellen wel eerst debatteren, voordat stemming plaatsvindt. Zo bespreken de raadsleden op 23 maart de nota weerstandsvermogen en risicobeheersing. Met dit besluit legt de raad de spelregels vast om voldoende weerstandsvermogen te hebben, met name ook gelet op mogelijke financiële risico’s waar een gemeente mee te maken kan krijgen. Het tweede voorstel dat door de raadsleden eerst wordt besproken is het plan om de gemeentelijke gebouwen versneld van het aardgas af te halen en daarmee sneller duurzamer te maken. De raad wordt gevraagd hiervoor geld beschikbaar te stellen.

Delen via e-mail

https://www.brummen.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/news/raadsvergadering-23-maart-8-raadsvoorstellen