Ga naar de inhoud

Rechtbank houdt vergunning Zonnepark Hall in stand

zaterdag 8 februari 2020

De rechtbank in Arnhem is van mening dat de gemeente Brummen in redelijkheid de omgevingsvergunning voor de realisatie van een zonnepark in Hall heeft kunnen verlenen. Deze uitspraak deed de rechtbank gisteren, mede gebaseerd op een zitting die plaats vond op 21 januari dit jaar. Diverse personen hadden tegen de vergunning een beroepschrift bij de rechtbank ingediend. In de uitspraak lieten de rechters weten van mening te zijn dat er voldoende onderzoek is gedaan. Ook zijn omwonenden voldoende betrokken bij het plan. De rechtbank heeft het beroep van een aantal omwonenden niet-ontvankelijk verklaard, omdat zijn te ver weg van de beoogde locatie wonen. Het beroep van de overige omwonenden is door de rechtbank ongegrond verklaard. Voor hen staat overigens nog de mogelijkheid open voor het instellen van hoger beroep bij de Raad van State in Den Haag. 

De omgevingsvergunning heeft betrekking op de realisatie van een zonnepark met een oppervlakte van 36 hectare, waarvan 27 hectare aan zonnepanelen, op voornamelijk landbouwgrond aan weerszijden van de Oude Zutphenseweg in Hall. Aan het plan voor het zonnepark is al langere tijd door de initiatiefnemer gewerkt. Er is veel overleg geweest met gemeente, omwonenden en belangenorganisaties. Het Gelders Genootschap heeft meegekeken naar de landelijke inpassing van de zonnepanelen. Alle inbreng en zienswijzen hebben ook geleid tot een grondige aanpassing van het plan. Een belangrijke wijziging is dat de zonnepanelen maximaal 1,5 meter hoog worden. Ze blijven dus onder ooghoogte. Rondom het zonneveld komen struiken en planten uit de streek te staan, in combinatie met bloemrijke akkerranden en kruidenrijk grasland. Ook wordt een hekwerk geplaatst.

Bijdrage aan ambitie energieneutraliteit

De gemeenteraad heeft in 2019 besloten af te wijken van het geldende bestemmingsplan om de aanleg van dit zonnepark mogelijk te maken. Op basis hiervan kon het college op 3 juli 2019 een omgevingsvergunning verlenen. Met dit besluit en nu ook de uitspraak van de rechtbank op de beroepschriften, kan initiatiefnemer familie Jurrius verder met de voorbereidingen om zonnepanelen te plaatsen. Gezien de omvang van het gebied kan het veld straks zo’n 8.000 huishoudens in onze gemeente voorzien van duurzame elektriciteit. Een grote bijdrage dus aan de ambitie van de gemeente om in 2030 energie-neutraal te zijn.

Delen via e-mail

https://www.brummen.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/news/rechtbank-houdt-vergunning-zonnepark-hall-in-stand.html