Ga naar de inhoud

Regenboogvlag: aandacht voor positie lhbt'ers

woensdag 10 oktober 2018

Vandaag hangt er een kleurrijke vlag in de mast voor het gemeentehuis. Hiermee vraagt de gemeente Brummen aandacht voor Coming Out Day, waarbij de sociale acceptatie, veiligheid en zichtbaarheid van LHBT’ers centraal staat. LHBT is de afkorting voor lesbische vrouwen, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders. 

Sinds 2016 is de gemeente Brummen een regenbooggemeente is. Dit betekent dat er niet alleen jaarlijks op 11 oktober aandacht is voor dit belangrijke onderwerp. Burgemeester Van Hedel: "Onze professionals van Team voor Elkaar spelen een belangrijke signalerende en ondersteunende rol als het gaat om LHBT'ers in onze gemeente. Zij komen bij veel mensen thuis en hebben een persoonlijk contact met inwoners. Ze hebben een training gehad als het gaat om het signaleren van achterstelling en discriminatie en zijn ook geschoold in het doorverwijzen naar de juiste begeleidende instantie". Team voor Elkaar speelt daarmee een belangrijke rol om de gemeentelijke ambitie als regenbooggemeente waar te maken. Dit met het oog op het bevorderen van acceptatie en het voorkomen van uitsluiting van deze groep inwoners.

Meldpunt discriminatie

Overigens vindt burgemeester Van Hedel ook belangrijk om in dit verband te verwijzen naar het meldpunt voor discriminatie. "We zijn aangesloten bij het antidiscriminatiebureau Art.1 Noord- en Oost Gelderland. Deze instantie is er om discriminatie in onze regio te voorkomen en te bestrijden. De medewerkers van Art.1 NOG geven bijvoorbeeld voorlichting, gastlessen en workshops op scholen en bij bedrijven en maatschappelijke organisaties". Van Hedel benadrukt ook dat iedereen bij Art.1 NOG kan melden wanneer hij of zij zich gediscrimineerd voelt of getuige is geweest van discriminatie. "Denk bij discriminatie niet alleen aan racisme, maar ook aan ongelijke behandeling op grond van zaken als leeftijd, sekse, seksuele geaardheid, nationaliteit, handicap, chronische ziekte, godsdienst of levensovertuiging."

Discriminatie kunt u eenvoudig melden via de website, mailadres info@art1no-gelderland.nl en telefoonnummer (0900) 23 54 354. Art1. NOG helpt en ondersteunt iedereen die in onze regio in aanraking komt met discriminatie. De hulp van Art.1 NOG is helemaal gratis.  

Delen via e-mail

https://www.brummen.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/news/regenboogvlag-aandacht-voor-positie-lhbters.html