Ga naar de inhoud

Richtlijnen voor zorg voor kwetsbare mensen

woensdag 6 mei 2020

Bij kwetsbare mensen die thuis wonen, zoals veel ouderen, kunnen in deze tijd problemen toenemen en zelfs crisissituaties ontstaan. Mensen kunnen extra kwetsbaar worden door ziekte (bijvoorbeeld een besmetting met Covid-19) of groeiende psychische problemen. Ook kan de mantelzorg overbelast raken of wegvallen zodat er onvoldoende zorg en ondersteuning overblijft. Uitgangspunt voor de zorg aan deze kwetsbare mensen is om zo lang mogelijk in te zetten op steun in de thuissituatie. Hierdoor wordt de druk op de medische zorg niet verder vergroot. Tijdig signaleren is daarvoor cruciaal. Het is daarom van groot belang dat Team voor Elkaar, wijkverpleegkundige, buurtteams en de aanbieders goed en regelmatig vinger aan de pols houden bij deze mensen.

Er is door de landelijke overheid een soort van Nationaal Plan van Aanpak gemaakt. Dit plan is gericht op kwetsbare (oudere) personen die thuis wonen, en waarbij de problemen en crisissituaties vanwege de coronamaatregelen toenemen. Het plan bevat vier richtlijnen waarmee overheden en zorgaanbieders rekening moeten houden bij de zorg voor kwetsbare mensen in onze samenleving. Het gaat om mantelzorgondersteuning, huishoudelijke hulp, dagbesteding- en opvang en hulpmiddelen. Deze richtlijnen passen overigens binnen de gemaakte afspraken over financiering van zorg gedurende de coronacrisistijd, die de gemeente Brummen via de zorgregio met zorgaanbieders heeft gemaakt.

Op deze pagina op onze website vindt u de richtlijnen. Ook kunt u terecht op de website van het Ministerie van VWS
 

Delen via e-mail

https://www.brummen.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/news/richtlijnen-voor-zorg-voor-kwetsbare-mensen.html