Ga naar de inhoud

Samen inzetten op sociale weerbaarheid van onze jeugd

donderdag 22 september 2022

Het vergroten van de weerbaarheid van onze jongeren. Dat wil Stichting Welzijn Brummen samen met lokale partners bereiken. Daarom is er een plan van aanpak opgesteld om meer ontmoeting tot stand te brengen en eenzaamheid te bestrijden. Eenzaamheid kent immers vele gezichten. Het heeft ook alles te maken met aansluiting vinden en je gehoord en gezien voelen. Door de coronamaatregelen werden velen, maar zeker ook jongeren, hard getroffen. Deze week heeft het college het plan van aanpak van SWB om eenzaamheid te bestrijden, omarmt. 

Verantwoordelijk wethouder Ingrid Timmer herkent het signaal dat onder jongeren in de afgelopen 2 jaar het gevoel is toegenomen dat ze er alleen voor staan. “Uit onderzoek van onze GGD blijkt dat in onze regio één op de vijf jongeren zich vaak eenzaam voelt. Dat is natuurlijk veel te veel. Eenzaamheid blijkt een lastig onderwerp te zijn. Vaak komt er schaamte bij om de hoek kijken en geeft een kwetsbaar gevoel.” Het is volgens Timmer een onderwerp dat direct samenhangt met aansluiting bij anderen vinden en het gevoel hebben dat je er toe doet.

Namens het college laat de wethouder weten dat het enthousiasme over het plan van aanpak van de SWB vooral komt door de insteek. “Het plan kenmerkt zich vooral door een gezamenlijke aanpak met partners en concrete activiteiten. De SWB wil graag als het gaat om eenzaamheid met allerlei partijen samenwerken. Sterker nog, er zijn al enkele concrete projecten in gang gezet!” Door samen te werken ontstaat er volgens Ingrid Timmer een gevarieerd aanbod en is er aandacht voor verschillende doelgroepen, van jong tot oud.

Goed in je vel zitten 

In het plan is er ook aandacht voor jongeren. Jongerenwerker Sjoerd Botschuyver vindt het belangrijk dat er vroegtijdig aandacht is voor het versterken van sociale vaardigheden. “We zetten met projecten in op het versterken van de weerbaarheid. Een goede methode om je als jongere sociaal sterker en vrolijker te voelen. Het draagt bij aan de ontwikkeling van een positief zelfbeeld. Het is immers heel belangrijk om goed in je vel te zitten,” aldus Botschuyver. 

Het jongerenwerk biedt verschillende mogelijkheden om mee te doen en aandacht voor elkaar te hebben.  Zo zijn er bijvoorbeeld laagdrempelige inloopmogelijkheden bij het jongerencentrum, gezamenlijke eetmomenten en sportactiviteiten zoals de kick & connect activiteit. Juist deze laatste activiteit staat volgens de jongerenwerker in het teken van sport, ontmoeting én weerbaarheid. “Door het kickboksen zijn de jongeren niet alleen sportief bezig, ook geeft het een flinke boost aan het zelfvertrouwen.” Botschuyver wil graag samen met andere lokale partners meer, en ook andersoortige, initiatieven ontplooien. “Dit om zo meer jongeren in onze gemeente te kunnen bereiken en te ondersteunen”. 

Ontdekkingstocht

Een ander inspirerend voorbeeld is Maakplaats The Villa. Initiatiefneemster Frederique Visch biedt kinderen daar vooral een plek waar ze plezier kunnen maken, zichzelf kunnen zijn en zich kunnen ontdekken. “Een veilige plek waar naar het kind geluisterd wordt. Maar waar ze ook zelf kunnen bepalen wat ze doen. Tijdens het doen, kletsen we met de kinderen, luisteren we naar hun verhalen en zien we hun talenten. Al doende helpen we kinderen die moeite hebben met sociale situaties, geven we tips en handvaten en sturen we bij. Stapje voor stapje bouwen we aan hun zelfbeeld en weerbaarheid. Zo kunnen zij ook meedoen”. 

Als een kind niet lekker in zijn vel zit, kan het bij Maakplaats The Villa ook terecht bij de aanwezige kindercoach. ”Haar deur staat altijd open, kinderen lopen zelf binnen als ze behoefte hebben aan een luisterend oor of meer. We geven kinderen zelf de regie. Zij bepalen wat ze willen delen, wanneer en bij wie. En dat doen ze ook. Ze weten dat er hulp is en dat zij kunnen bepalen. Zo houden ze zelf de controle over hun mentale gezondheid.” Behalve de kinderen en de jongeren, biedt de Maakplaats ook aan vrijwilligers een gezellige plek, waar plezier en het samen doen centraal staat. Zij maken deel uit van een team van enthousiaste mensen die hun kennis en vaardigheden willen doorgeven en delen met jongeren. “Dit levert ook de vrijwilligers altijd een leuke middag op. Zo groeit ook hun sociale netwerk en snijdt het mes aan twee kanten.”

Meer weten?

Lees het Plan van Aanpak. Vragen of suggesties voor nieuwe ideeën? Neem dan contact op met Stichting Welzijn Brummen. Dit kan via telefoonnummer 0575-561988 of mail info@welzijnbrummen.nl.
 

Delen via e-mail

https://www.brummen.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/news/samen-inzetten-op-sociale-weerbaarheid-van-onze-jeugd.html