Ga naar de inhoud

Samen werk maken van ‘herstel in eigen omgeving’

vrijdag 14 januari 2022

Bij het ondersteunen van inwoners met psychische kwetsbaarheid wijzigt vanaf volgend jaar het accent van Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis. Beschermd Thuis wil zeggen dat we, waar mogelijk, sociaal en maatschappelijk herstel in de eigen omgeving (thuis) bieden. Hoe zorg je ervoor dat inwoners met psychische kwetsbaarheid in onze gemeente in hun eigen omgeving kunnen herstellen? Dat kan door het versterken van de zorg- en ondersteuningsinfrastructuur en deze dichterbij inwoners te brengen. Om dat te bereiken gaat de gemeente Brummen dit jaar verder in gesprek met en samenwerken met maatschappelijke organisaties, zorgaanbieders, huisartsen, vrijwilligers/mantelzorgers en inwoners. Ook worden activiteiten, zoals bijvoorbeeld opbouwwerk en de anti-stigmacampagne opgepakt.

Het college van burgemeester en wethouders heeft deze week het jaarwerkplan Beschermd Thuis 2022 vastgesteld. Het plan richt zich op het invullen van de (basis) zorg- en ondersteuningsinfrastructuur. Dit om zo Beschermd Thuis zo veel als mogelijk laagdrempelig, dichtbij en met inwoners, buurt en lokale organisaties in te vullen. 

Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis

Op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) heeft een gemeente de taak er voor te zorgen dat inwoners mee kunnen (blijven) doen in de samenleving en zelfstandig kunnen (blijven) wonen. Ondersteuning vanuit de Wmo kan bijvoorbeeld Beschermd Wonen zijn. Beschermd Wonen is een voorziening voor iedere inwoner die door psychische problemen niet meer zelfstandig kan wonen. Een inwoner krijgt dan een kamer aangeboden in een instelling of een wooninitiatief om beschermd te wonen. Dat wil zeggen dat deze inwoner intensief ondersteund wordt in de dagelijkse activiteiten. Er wordt gezorgd voor een stabiele omgeving, dagelijkse regelmaat en een zinvolle dagbesteding. De mogelijkheden van de inwoner staan centraal.

Met ingang van 1 januari 2023 ligt de focus bij de ondersteuning van inwoners met psychische kwetsbaarheid dus bij 'Beschermd Thuis'. We bieden, waar mogelijk, sociaal en maatschappelijk herstel in de eigen omgeving. Mensen wonen, al dan niet met behulp van hun eigen sociale netwerk, zo goed mogelijk thuis en krijgen daarbij passende ondersteuning. Door mensen te helpen zichzelf te kunnen redden en te weten hoe ze kunnen meedoen in de samenleving, wonen ze zo lang en goed mogelijk zelfstandig. Dit betekent dat we lokaal (meer) algemene ondersteuning willen creëren. Zo kunnen we Beschermd Thuis zo veel mogelijk laagdrempelig, dichtbij en met inwoners, buurt en lokale organisaties invullen. Ook wordt regionaal professioneel maatwerk ingekocht bij zorgaanbieders. Dit maatwerk zijn integrale hersteltrajecten die aangevuld kunnen worden met verblijf. Inwoners die dat echt nodig hebben kunnen we daardoor nog steeds een beschermde woonplek in een instelling of wooninitiatief bieden.

Delen via e-mail

https://www.brummen.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/news/samen-werk-maken-van-herstel-in-eigen-omgeving.html