Ga naar de inhoud

Samenwerking met provincie bekrachtigd

donderdag 7 oktober 2021

De gemeente Brummen en de provincie Gelderland gaan de komende jaren samenwerken aan de leefbaarheid voor inwoners en het vestigingsklimaat en energietransitie van de papierindustrie in Eerbeek. Daarbij zal de gemeente, samen met de provincie, haar financiën en bestuurskracht verstevigen. Afspraken voor deze langjarige samenwerking zijn nu vastgelegd in een bestuursovereenkomst. Vanochtend werd die officieel in het provinciehuis in Arnhem ondertekend door wethouder Ine van Burgsteden en gedeputeerde Jan Markink. 

Gelderland en Brummen werken al langer samen aan het project Eerbeek Loenen 2030. In de afgelopen decennia is een situatie ontstaan in Eerbeek waarin zware papierindustrie en woningbouw met elkaar zijn verweven. De papierindustrie zorgt voor veel banen, maar ook voor overlast. Brummen en Gelderland werken aan een betere balans hierin.

Opgaven vragen veel

De afgelopen tijd bleek dat de omvang en complexiteit van deze opgaven voor nu teveel vragen van de gemeente. Ook financieel heeft Brummen het moeilijk. Eind vorig jaar werd de gemeente onder preventief toezicht gesteld. Om toch door te kunnen met Eerbeek Loenen 2030 neemt de provincie tijdelijk een aantal taken van de gemeente over. Dit in aanvulling op de gebruikelijke wettelijke verantwoordelijkheden van gemeente en provincie op het gebied van milieu, veiligheid, infrastructuur en ruimtelijke ordening. ‘Als provincie hebben we een zorgtaak voor gemeenten’ legt Markink uit waarom de provincie dit doet. ‘Daarbij is de papierindustrie van groot belang voor de werkgelegenheid in Gelderland.’ 

Doel is dat Brummen straks de opgaven rondom de papierindustrie zelf weer op zich neemt. Wethouder van Burgsteden: ‘We hebben enorme opgaven en momenteel te weinig middelen, kennis en capaciteit. Terwijl het voor onze inwoners belangrijk is om de situatie te verbeteren. Met de hulp van de provincie organiseren we rust, tijd en kennis om de uitdagingen die voor ons liggen op te pakken.’ 

Wat gaat de provincie doen?

De provincie gaat het bestemmingsplan van Folding Boxboard Eerbeek repareren (voormalig Mayr Melnhof) en het Logistiek Centrum (LCE) inpassen. Zo wordt gezocht naar een betere balans tussen vestigingsklimaat en leefbaarheid. Ook onderzoekt de provincie wat de beste inrichting van wegen is om de leefbaarheid in de dorpen te verbeteren. Daarnaast stimuleert de provincie de verduurzaming van de papierindustrie. De industrie gaat overstappen van gas naar een hybride systeem. Hiervoor moet onder andere een nieuw onderstation van Tennet komen. 

Een sterke gemeente: Brummen Robuust

Om de bestuurskracht te versterken is een maatwerktraject afgesproken. De gemeente Brummen laat op dit moment een onderzoek doen en stelt op basis van de resultaten van dit onderzoek een plan op. Ook zijn er al stappen gezet om de financiën te verbeteren. De gemeenteraad heeft een financieel herstelplan vastgesteld. Onder de naam Brummen Robuust werkt de gemeente de komende jaren aan financieel herstel. 

Intensief traject

‘Een samenwerking als deze vraagt veel van beide partijen,’ constateert Jan Markink. ‘Beide moeten hun verantwoordelijkheid nemen.’ Wethouder Van Burgsteden: ‘Bij een intensief traject als dit zijn er nou eenmaal altijd risico’s. Het is daarom goed dat we de afspraken helder vast hebben gelegd in een bestuursovereenkomst. Tot nu toe geeft de samenwerking veel vertrouwen naar de toekomst.’

Delen via e-mail

https://www.brummen.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/news/samenwerking-met-provincie-bekrachtigd.html