Ga naar de inhoud

Saneringsklus in centrum Eerbeek van start

dinsdag 15 mei 2018

Gisteren zijn de werkzaamheden om de bodem op een tweetal plekken in het centrum van Eerbeek schoon te maken gestart. De werkzaamheden worden in opdracht van de gemeente uitgevoerd door Vieres Regisseurs en aannemer Pannekoek GWW. De saneringsklus is nu van start gegaan bij de locatie aan de Coldenhovenseweg (aan de overzijde van Welkoop). Volgende week wordt een begin gemaakt op de locatie Kertenterrein. Vorige week vond nog een inloopbijeenkomst over de werkzaamheden plaats, die door diverse omwonenden is bezocht.

De werkzaamheden zijn nodig om de grondkwaliteit op beide locaties in overeenstemming te brengen met toekomstig  gebruik. Het is de verwachting dat de werkzaamheden bij de Coldenhovenseweg een week duren. Daarom staat van 22 mei tot en met 1 juni de Kerstenlocatie op de planning. Als dit volgens het beoogde tijdschema verloopt worden in de week van 4 juni de parkeerplaatsen en andere voorzieningen op deze locatie teruggeplaatst. 

Aanwonenden zijn door de aannemer voor de start op de hoogte gebracht van de werkzaamheden en wat dit concreet voor hen betekent. Gedurende de werkzaamheden worden met het oog op veiligheid de werklocaties met hekken afgezet. Ook zijn er afspraken gemaakt over de aan- en afvoer van materialen en grond. Bij de locatie Coldenhovenseweg vindt dit plaats via de Coldenhovenseweg richting de Loubergweg. Bij het Kerstenterrein wordt een uitrit gecreƫerd ter hoogte van het spoor en wordt het transport hier begeleid door verkeersregelaars.

Toekomstige planvorming

Wat er precies op de locaties Kerstenterrein en Coldenhovenseweg ontwikkeld gaat worden is nog niet exact bekend. Het in maart vastgestelde bestemmingsplan biedt kansen voor ontwikkeling van deze gebieden, maar de exacte invulling gebeurt in overleg met alle betrokkenen. Hiervoor wordt nog een apart participatietraject gestart. Tot die tijd wordt het Kerstenterrein na de sanering weer teruggebracht in de huidige situatie, namelijk een groenvoorziening en parkeergelegenheid. De locatie aan de Coldenhovenseweg wordt ingezaaid met gras en voorzien van afzetpalen. Dit om te voorkomen dat vrachtwagens hier weer gaan parkeren en/of keren. De bestaande parkeergelegenheid op de locatie Coldenhovenseweg blijft behouden.

Delen via e-mail

https://www.brummen.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/news/saneringsklus-in-centrum-eerbeek-van-start.html