Ga naar de inhoud

Schoolpleinbezoek voor De Vossestaart Hall

dinsdag 19 mei 2020

Gistermiddag bracht onderwijswethouder Ingrid Timmer een bezoek aan De Vossestaart in Hall. Dit exact een week na de (her)start van de scholen en kinderopvang op 11 mei. Vanaf de parkeerplaats leiden de stoepstickers de weg naar waar je als ouder mag staan. En ook attenderen de stickers je op de 1,5 meter afstand die we tot elkaar moeten houden. Nanda de Wit, directeur van de school kwam gastvrij naar buiten en het gesprek over hoe De Vossestaart de afgelopen maanden door is gekomen en ook nu afgelopen week weer gestart is, werd op het schoolplein gevoerd. Want ook de wethouder mag, net als alle ouders, volgens de RIVM regels de school niet betreden.

De Vossestaart is volgens de directeur op 11 mei goed van start gegaan. De organisatie en inrichting van alle regels, die door het Rijk voor het onderwijs gesteld zijn, was net voor de meivakantie wel even puzzelen en een race tegen de klok. Maar het is gelukt (met dank aan het hele schoolteam) om op tijd richting ouders helderheid te geven over welke schooldagen de kinderen weer naar school mochten komen. Broertjes en zusjes zijn allemaal ingedeeld op dezelfde dagen en ook de afstemming met de Buitenschoolse Opvang is goed verlopen. 

De kinderen van de Vossestaart gaan nu 2,5 dag naar school. 2 hele dagen in de week en op woensdag komt de helft van de kinderen ’s ochtends van 08.30 tot 10.30 uur en de andere helft 11.00 tot 13.00 uur. Op de hele dagen maken de leerkrachten aan het eind van de dag alles extra schoon. Maar op woensdag krijgen de leerkrachten even pauze tussen de twee groepen en maakt de directeur zelf volgens de maatregelen van het RIVM alles schoon. 

Om de 1,5 meter afstand tussen de leerlingen en de leerkrachten te vergemakkelijken zijn er lijnen aangebracht in de klaslokalen. De laagdrempelige mogelijkheid om je als leerkracht te laten testen geeft de leerkrachten wat meer zekerheid. Ze zijn allemaal op school aanwezig gelukkig. Wel vinden de leerkrachten het soms nog lastig om 1,5 meter afstand te moeten houden van de leerlingen. En de kinderen, die vinden het weer erg leuk. Hoewel de oudere kinderen het vaak weer spannender vonden om weer naar school te gaan dan de jongere kinderen. Er is maar één kindje dat helaas niet naar school kan komen vanwege risico-omstandigheden binnen het gezin. Maar door gebruik te maken van Google Meet kan dit kindje toch digitaal aanwezig zijn in de klas.

Anders werken op De Vossestaart

Allereerst is natuurlijk heel anders het handen wassen op school. Kinderen moeten voor ze naar school gaan al de handen wassen, maar op school gebeurt dit ook nog minimaal 4 keer. Bij binnenkomst, voor- en na het eten van de lunch en voordat de kinderen weer naar huis gaan om 14.15 uur. 

Er wordt op De Vossestaart gewerkt met vak-adoptie. Dat betekent dat alle leerkrachten zich gespecialiseerd hebben in een bepaald vak en dit vak aan alle kinderen van de school geven. Doordat nu niet alle kinderen tegelijk aanwezig zijn, is dit niet meer mogelijk en geven leerkrachten weer alle lessen aan bepaalde groepen. Dit was even omschakelen, maar het went ook wel weer snel.

De eindtoets voor groep 8 gaat niet meer door. Nanda de Wit: “Ik voorzie hierdoor geen problemen. We volgen de kinderen al 8 jaar, dus weten wel op welk niveau zij het beste door kunnen stromen naar het Voortgezet Onderwijs.”  Wel worden de andere jaargroepen nog getoetst. Hiermee zou te zien kunnen zijn welke kinderen door het thuisonderwijs wat achterop zijn geraakt en welke kinderen niet. Het is handig om dit te weten, zodat aan het begin van het nieuwe schooljaar al in beeld is waar aan gewerkt moet worden.

Ervaring van het schoolteam voor 11 mei

Het was erg fijn dat de school gelukkig weinig last had van zieke leerkrachten. Een grote kracht van de school is dat ze heel veel samen doen en dat kwam nu heel goed van pas. Met Teams vergaderen werkte prima, alleen de onderlinge contacten misten de leerkrachten wat meer. Er is met elkaar in sneltreinvaart een thuisonderwijsprogramma in elkaar gezet en ook zijn er filmpjes opgenomen. Iedere dinsdag kon een ouder van  de leerlingen weer een nieuw lesprogramma ophalen om thuis aan te werken (weektaak). Deels werd het onderwijs ook digitaal gegeven. De leerkrachten hebben regelmatig met alle kinderen en ouders contact gehad. Ook de noodopvang voor ouders in cruciale beroepen is voor 2 kinderen vormgegeven.  Om alles in zeer korte tijd vorm te geven was vermoeiend, maar de directeur is tevreden over hoe het is gelukt.

Wat is of wordt er afgeblazen of uitgesteld?

Omdat er nu te veel onderwijstijd verloren is gegaan, is besloten de musical dit schooljaar af te blazen. Normaal wordt de musical door de groepen 6, 7 en 8 opgevoerd. De huidige groep 8 kinderen hebben gelukkig dus al twee keer mee mogen doen aan een musical. Er wordt nog nagedacht over een alternatief, om groep 8 een fijn afscheid van school te kunnen laten nemen. Hopelijk worden na 1 juli de RIVM regels verruimd, waardoor in een iets grotere groep afscheid nemen van groep 8 toch nog leuk vorm gegeven kan worden. 

Aan het begin van het nieuwe schooljaar staan de schoolreisjes en het kamp gewoon gepland. Of een ritje in een attractiepark met reservering via een app nog tot de mogelijkheden behoort, is even de vraag. De komende tijd zal uitwijzen welke mogelijkheden er zullen komen. Wat de afgelopen tijd wel is gebleken;  creativiteit, flexibiliteit en een positieve instelling zijn belangrijke componenten in het onderwijs, zeker in deze roerige, onvoorspelbare tijd!

Delen via e-mail

https://www.brummen.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/news/schoolpleinbezoek-voor-de-vossestaart-hall.html