Ga naar de inhoud

Speciaal raadsforum over begroting 2022

maandag 27 september 2021

De laatste begroting van de gemeente in deze vierjarige bestuursperiode wordt in oktober uitgebreid besproken in de Brummense gemeenteraad. Een begroting waarbij het robuuster maken van het gemeentelijk huishoudboekje centraal staat. De concept-begroting staat op de agenda van een speciaal forum op donderdagavond 7 oktober 2021. Naast de begroting bespreken de raadsleden die avond ook de Tweede Bestuursrapportage over het huidige jaar 2021. De vergadering begint om 19.00 uur en is live te volgen via onze website en de lokale omroep. Wilt u de raad tijdens het forum uw inspraakreactie laten weten? Meld dit dan vooraf bij de griffier van de raad. 

De concept-programmabegroting is feitelijk het financiĆ«le huishoudboekje van de gemeente Brummen. In de begroting staat voor welke activiteiten en doelstellingen de gemeente geld beschikbaar stelt. Het is de taak van de gemeenteraad als hoogste orgaan binnen een gemeente om de begroting vast te stellen. Om iedereen de gelegenheid te geven mee te praten en in te spreken, vindt eerst een forumbijeenkomst plaats. Vanzelfsprekend hebben de raadsleden dan ook alle gelegenheid om de leden van het college vragen te stellen. 

Naast de begroting voor volgend jaar buigen de gemeenteraadsleden zich tijdens het begrotingsforum ook over de 2e bestuursrapportage over het lopende begrotingsjaar 2021. Met dit document leggen B&W verantwoording af over de inhoudelijke en financiƫle situatie van het huidige begrotingsjaar.

Begrotingsdebat op 28 oktober

Het echte debat brandt tijdens de begrotingsraad op donderdag 28 oktober. Deze raadsvergadering begint die dag al om 16.00 uur en is eveneens digitaal te volgen via de gemeentelijke website en het televisiekanaal van VoorstVeluwezoom. Naar verwachting stelt de raad dan op het eind van die avond de programmabegroting, al dan niet met wijzigingsvoorstellen (amendementen) en opdrachten aan het college (moties) vast.

Meepraten? Dat kan!  

Als inwoner kunt u meepraten tijdens de fora. Wilt u gebruik maken van de mogelijkheid om mee te praten, geef dit dan tijdig door aan de raadsgriffier mevrouw Balduk. Vermeldt daarbij uw telefoonnummer, zodat de raadsgriffier met u kan overleggen over de wijze waarop de inspraak (online of schriftelijk) plaats kan vinden. De griffier is bereikbaar via mailadres griffie@brummen.nl en het centrale telefoonnummer (0575) 568 233.

Delen via e-mail

https://www.brummen.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/news/speciaal-raadsforum-over-begroting-2022.html