Ga naar de inhoud

Uitvoeringsagenda: sporten en bewegen zonder drempels

vrijdag 28 juni 2024

Iedereen die dat wil en kan, moet kunnen sporten en bewegen in onze gemeente. Samen met Stichting Sportkompas, sportaanbieders en Stichting Welzijn Brummen gaan we samen aan de slag om dat mogelijk te maken. De acties staan beschreven in de uitvoeringsagenda Sport en Bewegen. Deze week is het college akkoord gegaan met de agenda. 

De uitvoeringsagenda sluit aan op de Visie Sport en Bewegen, die vorig jaar is vastgesteld door de gemeenteraad. Mogelijkheden om te sporten en bewegen moeten makkelijk te vinden zijn voor alle inwoners. Sportaanbieders, Stichting Sportkompas, SWB en gemeente bekeken hoe ze drempels om te sporten en bewegen zoveel mogelijk weg kunnen nemen. Dat kan bijvoorbeeld door te wijzen op praktische hulp om te kunnen sporten en bewegen, of samen met een maatje naar de sportles gaan, zodat het minder spannend is. 

Samenwerking

Wethouder Yasemin Cegerek: “Om sporten en bewegen mogelijk te maken voor iedereen die dat wil en kan, is goede samenwerking nodig. Ik ben dan ook heel blij dat deze agenda samen met binnen- en buitensportverenigingen, met Stichting Sportkompas en Stichting Welzijn Brummen is gemaakt. Samen kunnen we drempels wegnemen, zodat meer mensen binnen of buiten actief kunnen zijn.” 

Veel sportverenigingen hebben nu eerst zomerstop. In het najaar wordt de uitvoeringsagenda gepresenteerd aan alle partners tijdens een sportcafé. De uitvoeringsagenda loopt van 2024 tot en met 2026.

Delen via e-mail

https://www.brummen.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/news/sporten-en-bewegen-zonder-drempels