Ga naar de inhoud

Taakverdeling in college opnieuw vastgesteld

woensdag 13 september 2023

Vorige week donderdag 7 september is mevrouw Yasemin Cegerek uit Apeldoorn door de gemeenteraad geïnstalleerd als wethouder van onze gemeente. Zij volgt hiermee PvdA-partijgenoot Annika van Klinken op. Het aantreden van Cegerek is voor het Brummens college van burgemeester en wethouders aanleiding geweest om op enkele onderdelen wijzigingen aan te brengen in de taakverdeling. In grote lijnen neemt Cegerek het takenpakket van Van Klinken over. De taakverdeling is overigens terug te vinden op deze pagina op onze website.

De samenwerking tussen de coalitiepartners Lokaal Belang, GroenLinks, PvdA en D66 is gelegen in het coalitieakkoord 2022-2026 dat op 18 mei 2022 is vastgesteld. Het motto van dit akkoord is ‘Vertrouwen, verbinden, versterken’. Op basis hiervan zijn eind mei 2022 jaar vier vertegenwoordigers van deze partijen als wethouder aan de slag gegaan om de ambities uit dit akkoord uit te voeren. Gisteren (dinsdag 12 september) was de eerste collegevergadering in aanwezigheid van wethouder Cegerek. Tijdens deze vergadering heeft het college de onderlinge taakverdeling (de portefeuilleverdeling) opnieuw vastgesteld. Deze ziet er als volgt uit:

Burgemeester Alex van Hedel

Openbare orde en veiligheid, Algemeen juridische zaken, Burgerzaken, Monumenten en erfgoed, Bestuurskracht/wijkraden, Participatie/communicatie, Handhaving, Internationale contacten en HR

Wethouder Steven van de Graaf (eerste loco-burgemeester)

Financiën, Eerbeek-Loenen 2030, Grondexploitaties, Openbare Ruimte, Afval en circulariteit, Economische Zaken, Centrumplan Brummen en Wijkwethouder Brummen

Wethouder Pouwel Inberg (tweede loco-burgemeester) 

Ruimtelijke Ordening, Omgevingswet, Mobiliteit, Biodiversiteit, Duurzaamheid & Klimaat en Wijkwethouder Leuvenheim

Wethouder Yasemin Cegerek (derde loco-burgemeester) 

Participatie en inkomensondersteuning (inclusief schuldhulpverlening), Minimabeleid, Plus OV, Inburgering, Recreatie & Toerisme, Cultuur, Sport, Gebiedsgericht werken en Wijkwethouder Eerbeek

Wethouder Ingrid Timmer (vierde loco-burgemeester)

Onderwijs, Jeugd (zorg), Wonen/volkshuisvesting, Gezondheidszorg, Welzijn, Bibliotheek/Laaggeletterdheid, Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Asiel en statushouders en Wijkwethouder kleine kernen.

Delen via e-mail

https://www.brummen.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/news/taakverdeling-in-college-opnieuw-vastgesteld