Ga naar de inhoud

Tegemoetkoming coronaschade voor amateursportorganisaties 

donderdag 30 juli 2020

Amateursportorganisaties die financieel schade hebben geleden door de coronamaatregelen kunnen een tegemoetkoming bij de Rijksoverheid aanvragen. Hiervoor is een bedrag van in totaal € 19,5 miljoen euro beschikbaar. Amateursportorganisaties die in aanmerking willen komen voor deze éénmalige tegemoetkoming kunnen vanaf 1 september tot en met 4 oktober 2020 hiervoor een aanvraag indienen via de website van DUS-I.

Op 10 juli 2020 is de Beleidsregel tegemoetkoming amateursportorganisaties COVID-19 (TASO-regeling) in de Staatscourant gepubliceerd. Deze éénmalige regeling is bedoeld voor amateursportorganisaties die door de coronamaatregelen ten minste 20% omzetverlies hebben geleden en nog geen gebruik hebben gemaakt van de Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS-regeling) of een andere tegemoetkoming voor doorlopende lasten hebben ontvangen.

Hoogte tegemoetkoming

De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van de doorlopende lasten van de aanvrager, voor zover dit geen huurlasten zijn, in de periode van 1 maart 2020 tot 1 juni 2020. De tegemoetkoming bedraagt:

  • € 1.500 (bij doorlopende lasten van € 501 t/m € 1.500)
  • € 2.500 (bij doorlopende lasten van € 1.501 t/m 2.500)
  • € 3.500 (bij doorlopende lasten van € 2.501 t/m 3.999)

Wanneer kunnen amateursportorganisaties een aanvraag indienen?

Amateursportorganisaties die in aanmerking willen komen voor deze éénmalige tegemoetkoming kunnen vanaf 1 september tot en met 4 oktober 2020 hiervoor een aanvraag indienen via de website van DUS-I. Voor de aanvraag maakt het Ministerie van VWS gebruik van een vastgesteld formulier dat vanaf 1 september 2020 op www.dus-i.nl te vinden is. U ontvangt uiterlijk 1 december 2020 de uitslag op uw aanvraag.

Nadere informatie

Alle informatie over de TASO-regeling kunt u nalezen in de regeling zoals gepubliceerd in de Staatscourant en via www.dus-i.nl

Delen via e-mail

https://www.brummen.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/news/taso-regeling-tegemoetkoming-coronaschade-voor-amateursportorganisaties.html