Ga naar de inhoud

Terugblik bijeenkomsten WaardeVOL Brummen

donderdag 14 maart 2019

Welke oplossingen willen we voor wateroverlast en verdroging in het gebied Voorstonden – Oekense Beek – Leusveld? En hoe stellen we biodiversiteit veilig? Die vraag stond centraal bij de bewonersbijeenkomsten van WaardeVOL Brummen op 11 en 12 maart.

Beide avonden zijn met 50 tot 60 belanghebbenden goed bezocht. 

Natuurdoelen en -kansen

Eind november was er een eerste gebiedsronde. Na een korte terugblik hierop volgden presentaties over natuurdoelen en -kansen, strategieën voor het watersysteem en versterken van de groene infrastructuur. Bewoners vroegen naar de natuuropgaven en verplichte maatregelen van de provincie Gelderland. Het gebied heeft een Natura 2000-status, die de waardevolle natuur beschermt. Om natuurwaarden en biodiversiteit voor de toekomst veilig te stellen zijn maatregelen nodig. Het vraagt o.a. om aanpassing van de waterhuishouding. Hoe? Dat verkennen we met de bewoners. Voor behoud en herstel moeten de gebieden ook voldoende groot zijn. Het Natuurbeheerplan voor het Gelders Natuurnetwerk gaat uit van een uitbreiding van het projectgebied met 100 hectare nieuwe natuur. Met bewoners én met het grondwatermodel kijken we hoe en waar we deze uitbreiding kunnen realiseren. Uitgangspunt is grondverwerving op basis van vrijwilligheid. 

In gesprek

Na de vragenronde gingen de bewoners met elkaar in gesprek. Vragen hierbij waren: wat willen we in ons gebied behouden? Wat mag er veranderen? En welke oplossingsmaatregelen hebben de voorkeur? De uitkomsten vormen de eerste aanzet voor een schetsontwerp van het gebied. Als duidelijk is hoeveel tijd het doorrekenen van de uitkomsten vraagt, volgt een nieuwe gebiedsronde. 

Over WaardeVOL Brummen

WaardeVOL Brummen is een samenwerking tussen waterschap Vallei en Veluwe, de gemeente, de provincie en de inwoners en bedrijven in het gebied Voorstonden – Oekense Beek – Leusveld. Meer informatie vindt u op de projectpagina van het waterschap Vallei en Veluwe.

Deel op LinkedInMail dit Artikel

Delen via e-mail

https://www.brummen.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/news/terugblik-bijeenkomsten-waardevol-brummen.html